100 rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski

Rok 2020 w świadomości wielu mieszkańców Torunia i regionu wiąże się z przypadającym jubileuszem 100 rocznicy odzyskania wolności oraz włączenia do odrodzonego w 1918 roku Państwa Polskiego.

Burzliwe i historycznie istotne wydarzenia stycznia 1920 roku na trwałe odcisnęły swoje piętno w historii miasta Toruń i regionu kujawsko-pomorskiego. Napisano na ten temat wiele książek, wygłoszono wiele odczytów, referatów, wydarzenia te również odcisnęły swoje piętno i ślad w kulturze, nauce, sztuce.

W 100 lecie tych wydarzeń odbywać się będzie szereg ważnych uroczystości, spotkań i rożnego typu działań na wielu płaszczyznach, których celem jest m.in. utrwalanie pamięci historycznej, dumy z dokonań wielu pokoleń mieszkańców Torunia i regionu, które spowodowały, że dziś żyjemy w zupełnie innych, spokojniejszych czasach.

Toruńscy krótkofalowcy również mają swój udział w tych wydarzeniach. W dniu 6 stycznia br. uruchomiliśmy okolicznościową stację krótkofalarską o znaku SN1920T pracującą do 20 grudnia br., która będzie na falach eteru upamiętniać wydarzenia zapoczątkowane wejściem w dniu 17 i 18 stycznia oddziałów wojska polskiego Frontu Pomorskiego dowodzonego przez gen. Józefa Hallera na tereny Kujaw i Pomorza.

Uroczyste wejście wojsk polskich do Torunia oraz symboliczne przekazanie władzy nad miastem z rąk pruskich w polskie nastąpiło w dniu 18 styczna 1920 roku w ratuszu toruńskim na Rynku Staromiejskim.

Na tę okoliczność wydawany będzie również za pomocą platformy Hamlog.ru okolicznościowy dyplom (w wersji elektronicznej) za spełnienie warunków akcji dyplomowej – uzyskanie min. 100 pkt. za łączności z określonymi w regulaminie stacjami .

W dniu 18 styczna 2020 roku na placu przed dworcem Toruń miasto odbędzie się rekonstrukcja tych historycznych wydarzeń. Będziemy też tam z radiostacją i będziemy się łączyć z naszymi korespondentami z tego historycznego miejsca.

Więcej informacji na Qrz.com.

Poniżej regulamin akcji dyplomowej oraz wzór dyplomu.

Świąteczno – noworoczne spotkanie toruńskich krótkofalowców

We wtorek 10 grudnia br., w gościnnych progach klubu „Kameleon” Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Tuwima 9 w Toruniu spotkali się krótkofalowcy z Torunia i okolic wraz z osobami towarzyszącymi, aby w miłej atmosferze spędzić kilka chwil, spotkać się z przyjaciółmi, powspominać miłe chwile, wspomnieć koleżanki i kolegów, którzy przenieśli się do krainy wiecznych DX-ów. Nie wszyscy chętni mogli uczestniczyć w tym spotkaniu, część osób z różnych przyczyn (zawodowych, zdrowotnych, rodzinnych) nie mogła uczestniczyć w spotkaniu, ale przekazali serdeczne pozdrowienia i życzenia dla wszystkich uczestników.

Trzy godziny zleciały jak z bicza strzelił. Ponieważ tematów poruszanych na spotkaniu było sporo, tak więc rozmawialiśmy jeszcze jakiś czas po spotkaniu, zarówno stojąc obok klubu jak i w drodze powrotnej do domów ;-)))

W opinii wielu uczestników spotkania przewijała się teza, że należałoby wrócić do tego typu spotkań środowiskowych, które kilkanaście lat temu odbywały się często, m.in. ze stałym udziałem krótkofalowców z oddziału bydgoskiego.

Możliwości organizacji takich spotkań są, wszystko zależy od chęci i inicjatywy samych krótkofalowców na co liczymy.

W spotkaniu uczestniczyło 27 osób, organizatorami byli członkowie klubów SP2PMK, SP2TMT oraz toruńskiego oddziału PZK.

Do spotkania na kolejnej, tego typu imprezie (niejednej) w 2020 roku.


Youngsters On The Air. Yes, there is Youth in Hamradio!

Tradycyjnie grudzień każdego roku jest miesiącem w którym na pasmach amatorskich masowo pojawiają się stacje z sufiksem YOTA czyli w polskim tłumaczeniu Młodzież w eterze – Youngsters On The Air. W tym roku jest ich 46. Cały grudzień trwa akcja dyplomowa, w której za łączności ze stacjami narodowymi z sufiksem YOTA (np. HB19YOTA, ES9YOTA, 7X2YOTA, OM19YOTA, TC3YOTA itd.) można zdobyć ciekawy dyplom oraz fajne karty QSL. W klubie SP2TMT akcję tą pilotuje Waldek SQ5CZN, dzięki któremu mamy już dyplom w kat. GOLD. Myślę, że do świąt uzyskamy dyplom PLATINIUM.

Ponieważ stacji YOTA w eterze można codziennie spotkać kilkanaście to uzyskanie dyplomu nie jest utrudnione. Przy okazji stwarzamy naszym korespondentom – operatorom stacji YOTA, którymi są młodzi krótkofalowcy z danego kraju okazję do zrobienia łączności ze stacją z Polski. Nie musimy wysyłać kart QSL za nasze łączności, natomiast możemy się spodziewać karty QSL od stacji YOTA (jak jesteśmy obsługiwani przez krajowe biuro QSL).

Więcej info nt. programu YOTA, obozów i spotkań organizowanych w ramach YOTA można znaleźć na stronie:

https://www.ham-yota.com

Akcja dyplomowa rozliczana jest na stronie :

https://events.ham-yota.com