Członkowie Klubu

WYKAZ

członków Klubu Krótkofalowców PZK Fort IV

przy Towarzystwie Miłośników Torunia

stan na dzień 12 września 2017 r.

Zarząd Klubu w składzie:

Prezes: Mariusz SQ2BNM

Wiceprezes: Wojciech SP2FVN

Skarbnik: Marzenna SP2MJH

Sekretarz: Andrzej SQ2RCB

Gospodarz: Piotr SQ2CFV

Lp. Imię Znak
1. Mariusz SQ2BNM
2. Rafał SP2RAK
3. Paweł SP2PR
4. Waldemar SP2EUI
5. Wiesław SP2IWL
6. Eugeniusz SP2EPV
7. Jerzy SP2RED
8. Piotr SQ2CFV
9. Wojciech SP2FVN
10. Ryszard SP2GR
11. Krzysztof SQ2RBP
12. Krzysztof SQ2OSG
13. Piotr SP2SWR
14. Sławek SP2HSA
15. Zbyszek SP2LS
16. Robert SQ2LKS
17. Jerzy SP2ERH
18. Maria SP2LQO
19. Marzenna SP2MJH
20. Janusz SP2JKH
21. Andrzej SQ2RCB

Możliwość komentowania jest wyłączona.