Członkowie Klubu

WYKAZ

członków Klubu Krótkofalowców PZK Fort IV

przy Towarzystwie Miłośników Torunia

stan na dzień 09.11.2023

 

Zarząd Klubu w składzie:

Prezes: Mariusz SQ2BNM

Sekretarz: Andrzej SQ2RCB

Gospodarz: Piotr SQ2CFV

Lp. Imię Znak
1. Mariusz SQ2BNM
2. Rafał SP2RAK
3. Paweł SP2PR
4. Waldemar SP2EUI
5. Wiesław SP2IWL
6. Eugeniusz SP2EPV
7. Jerzy SP2RED
8. Piotr SQ2CFV
9. Jakub SQ2GWR
10. Ryszard SP2GR
11. Krzysztof SQ2RBP
12. Krzysztof SQ2OSG
13. Bartek SQ1K
14. Sławek SP2HSA
15. Zbyszek SP2LS
16. Robert SQ2LKS
17. Konrad SP2-26-386
18. Jerzy SP2ERH
19. Maria SP2LQO
20. Marzenna SP2MJH
21. Janusz SP2JKH
22. Andrzej SQ2RCB
23. Szymon SP2-26-387
24. Waldemar SQ5CZN