Spotkanie wtorkowe 22-05-2018

Szanowni klubowicze!

Kolejny wtorek klubowy i okazja do kolejnego grila ;-)))
Kilku klubowiczów tradycyjnie okupowało radio, polując na stacje belgijskie w ramach konkursu radiowego 70 lecia UBA.
Wyniki coraz lepsze, kolejne klasy dyplomów zdobywane.
Równolegle trwa konkus telegrafistów – 80 lat FOC czyli the First Class CW Operators Club.
Tutaj nasi klubowicze mają również spore osiągnięcia i plasują się na wysokich lokatach (Wojtek SP2FVN, Gieniu SP2EPV) – i tak trzymać !!!!!!!!!
Miło poinformować, że przyjęliśmy do grona klubowiczów
kolejnego członka – Wiesława SP2IWL,
który wrócił po przerwie do czynnego krótkofalarstwa  ;-)))))).
W najbliższą sobotę chcemy przymierzyć się do instalacji paneli fotowoltaicznych – sprawozdanie z tych prac w kolejnym artykule ;-)))))))


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

SP0C130E

W dniach 12 – 13 maja 2018 roku na terenie lotniska Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu – ul. 4 Pułku Lotniczego 17 rozegrane zostaną  XXII MISTRZOSTWA POLSKI LOTNICZYCH MODELI REDUKCYJNYCH.

Serdecznie zapraszamy wszystkich sympatyków i miłośników lotnictwa wraz z rodzinami do odwiedzenia toruńskiego lotniska w ten weekend. Będzie moc atrakcji do oglądania i słuchania.

Będą również pracowały stacje krótkofalarskie pod znakiem SP0C130E różnymi emisjami.  Na miejscu będzie możliwość otrzymania podwójnej karty QSL.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

CQWW SSB 2017 Wyniki

Miło nam powiadomić, że są już oficjalne wyniki CQ WW DX Contestu SSB 2017
Ekipa klubu SP2TMT w składzie: SP2SWR, SP2HSA, SP2JKH, SQ2CFV, SQ2BNM w kategorii
Multi-Operator Single-Transmitter Low Power
zajęła   1 miejsce w Polsce, 18 w Europie i 33 w świecie !!!!!!!!
Gratulacje dla operatorów oraz dla całej ekipy zabezpieczenia organizacyjno – logistycznego.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Odliczanie przed SP DX Contestem rozpoczęte ;-))))))))

W najbliższą sobotę o godzinie 17.00 LT rozpoczynają się bardzo ciekawe dla polskich nadawców zawody międzynarodowe – SP DX Contest czyli polscy krótkofalowcy dla reszty świata. Zawody trwają 24 godziny, tak więc trzeba się sprężać nad dobrym wynikiem ;-))))

A tak na poważnie to liczy się start każdego nadawcy w tych zawodach. Każda łączność to oprócz spotkania ciekawej stacji ( w tym DX – a ), możliwość otrzymania karty QSL za kontakt radiowy, jak również pokazania, że jest Nas dosyć sporo w eterze i mamy coś do powiedzenia.

KLASYFIKACJA: MOAB MIXED • SOAB MIXED HP • SOAB MIXED LP • SOAB MIXED QRP • SOTB MIXED • SOAB PHONE HP • SOAB PHONE LP • SOSB PHONE • SOAB CW HP • SOAB CW LP • SOSB CW • SWL MIXED. Uczestnik deklaruje udział wyłącznie w jednej z powyższych kategorii, podając pozostałe QSO do kontroli.

RAPORT: na CW 599 + P ; na fonii 59 + P ( P oznacza skrót województwa kujawsko-pomorskiego podawany w raporcie).

Cezary SP5Y, aby uatrakcyjnić wspólną zabawę, zorganizował akcję, w której wśród uczestników z Polski zostaną rozlosowane drobne upominki. W losowaniu wezmą udział stacje z SP, które przeprowadzą ponad 200 potwierdzonych łączności w kategoriach MOAB, SOAB lub SOTB. Poniżej lista nagród z ich fundatorami, którym serdecznie dziękujemy!

 • Duplekser TSA-6001 – Krzysztof SP7GIQ;
 • Klawiatura Genius KB-G265 – Bogusław SP7IVO;
 • 2 niespodzianki – Cezary SP5Y;
 • 3 x mostek RLC CEM – PZK;
 • 5 x multimetr cyfrowy SANWA – PZK;
 • 2 x stacja lutownicza – SPDXC;
 • 1 x Zasilacz 25A – Ten-Tech
 • 1 x odbiornik AM (kit) Tecsun 2P3ERcomER
 • 5 x mapa krótkofalarska z listą prefixów – Mirek SP1NY;
 • 3 niespodzianki – inRADIO;
 • 3 x miernik SWR Nissei RS-102avanti


Lista będzie uaktualniana.

Więcej info pod adresem : http://spdxcontest.pzk.org.pl/

Jako stacja klubowa zamierzamy wystartować w kategorii SOSB PHONE. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami ze strony klubu udostępniamy stację klubową dla koleżanek i kolegów, którzy chcieliby wystartować w zawodach, ale ze względów sprzętowych nie jest to możliwe ;-))))

Wszystkich chętnych do pracy z terenu Fortu IV czyli pomieszczeń klubowych prosimy o kontakt z kol. Mariuszem SQ2BNM lub zapraszamy bezpośrednio do klubu w trakcie trwania zawodów ;-))))

W razie potrzeby służymy również pomocą w logowaniu łączności jak również w przepisaniu łączności do programu logującego ( programy Marka SP7DQR jak również inne).

Do usłyszenia w zawodach – łączności pomiędzy stacjami polskimi nie są zaliczane – i niech propagacja oraz dobre DX –y będą z Nami ;-))))

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wielkanoc 2018

Życzymy aby święta Wielkanocne przyniosły radość, pokój oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Nasz udział w Ogólnopolskim Ćwiczeniu Łączności Kryzysowej ROZTOPY 2018

W sobotę 10 marca br. w godz. 12.00 – 14.30 LT odbyło się ogólnopolskie ćwiczenie
sieci SPEmCom ROZTOPY 2018. Organizatorem ćwiczeń były: Akademicka Sieć
Łączności Kryzysowej oraz Kujawska Sieć Łączności Kryzysowej SPEmCom Kujawy.
W regionie kujawsko-pomorskim na mocy porozumień podpisanych m.in. z wojewodą
kujawsko-pomorskim a OT Nr 04 PZK w Bydgoszczy i OT Nr 26 PZK w Toruniu powołano
do życia Kujawsko-Pomorską Amatorską Sieć Ratunkową (w skrócie K-PASR). W celu
koordynowania działań K-PASR i realizacji „Porozumienia ..” w OT PZK 26 na
koordynatora oddziałowego wyznaczony został kol. Mariusz SQ2BNM. W grudniu 2013
roku Prezes Zarządu OT Nr 26 PZK w Toruniu, Gabriel SP2FMN podpisał stosowne
porozumienia z Prezydentem Miasta Torunia oraz starostą toruńskim.
Przygotowując się do udziału w ćwiczeniu „ROZTOPY 2018” jako K-PASR,
działająca na terenie wschodniej części regionu kujawsko-pomorskiego przyjeliśmy do
wiadomości i działania poniższe założenie:
Założenie do ogólnopolskiego ćwiczenia SPEmCom ROZTOPY 2018
1. Termin ćwiczeń – 10 marzec 2018r w godz. 12.00 – 14.30 LT ( czasu lokalnego).
2. Ćwiczący – członkowie sieci łączności kryzysowej skupieni w SPEmCom , K-PASR,
indywidualni krótkofalowcy niezrzeszeni w sieciach, posiadacze CB Radio, którzy
chcą wziąć udział w ćwiczeniu przestrzegając jego zasad i regulaminu. Naszą stacją
sztabową w ramach K-PASR będzie stacja SP2PTU pracująca z terenu Torunia.
3. Sytuacja ogólna
W lutym br. doświadczyliśmy na terenie kraju długiego okresu występowania niskich
temperatur. Przez okres ostatnich dwóch tygodni temperatura powietrza wynosiła ok. 10 –
15 stopni poniżej zera, co spowodowało zamarzanie zbiorników wodnych, występowanie
kry oraz dużych połaci lodu na rzekach i jeziorach. Miejscami lód osiągał grubość
kilkunastu, kilkudziesięciu centymetrów.
Gwałtowne ocieplenie, które dotarło nad teren Polski z początkiem marca oraz opady
deszczu i śniegu na południu kraju wraz z topniejącym lodem spowodowały wystąpienie
zagrożenia zatorów lodowych na Wiśle, Warcie i Odrze oraz podtopień i zalań obszarów
wzdłuż rzek, cieków i zbiorników wodnych.
4. Sytuacja dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Sytuacja na głównych rzekach województwa kujawsko-pomorskiego jest non stop
monitorowana przez służby państwowe. Na bieżąco przekazywane są przez środki
masowego przekazu informacje na temat wystąpienie ewentualnych zagrożeń
powodziowych. W chwili obecnej zapora we Włocławki przygotowuje się do przyjęcia
prognozowanej dużej ilości wody napływającej z górnych części rzek i dorzeczy. Sprawę
komplikuję gruba warstwa lodu na zbiorniku włocławskim, która stopniowo kruszona jest
przez lodołamacze z Płocka. Pokruszenie jednak całego lodu może trochę potrwać, a woda
zaczyna napływać do zbiornika włocławskiego spiętrzając mocno jego stan.
W związku ze zrzutem dużej ilości wody na rzece Wiśle może się pojawić wysoka
fala powodziowa, powodująca podtopienia i zalewanie niżej położonych obszarów.
Dodatkowo, w okolicach Torunia do Wisły swoje wody wprowadza rzeka Drwęca, która
również częściowo ma obszary pokryte lodem oraz zbliża się do poziomów alarmowych
ilości toczonej wody.
5. Główne zadanie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej:
to pomoc w monitorowaniu sytuacji stanu wód na głównych rzekach regionu oraz
przekazywanie informacji o zaistniałych innych zdarzeniach w czasie trwania ćwiczeń do
stacji sztabowej KPASR – SP2PTU rozwiniętej w Forcie IV. Stacje pracujące w terenie
nawiązują łączność, przekazują informacje i komunikaty do stacji sztabowej na
częstotliwościach amatorskich UKF korzystając z fali bezpośredniej lub korzystając z
pomocy lokalnych przemienników. Stacja sztabowa KPASR SP2PTU jest w stałym
kontakcie radiowym ( pasma KF i UKF) z stacją organizatora ćwiczeń oraz z Toruńskim
Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym skupia się dowodzenie i kierowanie
państwowych służb ratunkowych regionu ( miasta i powiatu toruńskiego). Do TCZK
przekazywane są wszelkie informacje otrzymane z terenu ( po ich wcześniejszym
potwierdzeniu, analizie i usystematyzowaniu). Z TCZK mogą być przekazywane
wiadomości i informacje do jednostek terenowych z wykorzystaniem amatorskiej sieci
ratunkowej (KPASR) oraz działających w jej ramach operatorów – krótkofalowców.
6. Rodzaje zdarzeń (epizodów), które mogą wystąpić w trakcie ćwiczeń SPEmCom
ROZTOPY 2018:
podtopienia, zalania, przerwanie części wałów ochronnych rzek;
- gwałtowny wzrost ( przybór) poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych
bezpośrednio
zagrażający przebywającym w pobliżu ludziom, zwierzętom, mieniu, budynkom i innym
ważnym obiektom prywatnym i państwowym;
- załamania i pęknięcia lodu na rzekach i zbiornikach wodnych z udziałem osób;
- wystąpienie rzek z koryt spowodowane zatorami lodowymi, podmyciem i osuwiskami
wysokich skarp brzegowych;
- wypadki komunikacyjne (stłuczki, kolizje, wypadki drogowe) oraz zdarzenia
komunikacyjne powodujące wycieki niebezpiecznych i groźnych dla życia substancji
przewożonych w transporcie;
- niebezpieczne zdarzenia w infrastrukturze – pożary, wybuchy instalacji gazowej, zawały
i katastrofy budowlanie,
- awarie sieci i linii energetycznych (napowietrznych) zagrażające osobom postronnym;
- niekontrolowane zjawiska pogodowe – zawieje, ulewy, gradobicia, tornada, burze z
piorunami;
7. Wykaz stacji i operatorów KPASR biorących udział w ćwiczeniu według osobnego
zestawienia.
8. Planowany przebieg ćwiczenia – harmonogram:
Godz. 11.45 – sprawdzenie gotowości do ćwiczeń uzgodnionych stacji w ramach
KPASR
Godz. 12.00 LT – rozpoczęcie ćwiczeń
Godz. 12.00- 12.15. – nawiązanie łączności z organizatorem ćwiczeń oraz
zgłoszenie stacji KPASR do udziału w ćwiczeniu
godz. 12.20 – 14.00 – realizowanie kolejnych epizodów ćwiczeń w ramach KPASR a
pasmach UKF, stały kontakt oraz wymiana informacji pomiędzy
KPASR, organizatorem ćwiczeń oraz TCZK na temat
realizowanych zamierzeń i zdarzeń. Bieżące reagowanie na
zaistniałe sytuacje i zdarzenia.
14.00 – 14.30 – podsumowanie ćwiczeń – przekazanie zbiorczej informacji do
organizatora ćwiczeń, zakończenie ćwiczeń KPASR.
W Forcie IV (siedziba klubu SP2TMT i oddziału 26 PZK w Toruniu) uruchomiona
została stacja sztabowa OT 26 PZK – SP2PTU działająca w ramach K-PASR. Z terenu
Torunia i powiatu zgłosiły się stacje K-PASR biorące udział w ćwiczeniu ROZTOPY 2018.
Podsumowując udział stacji krótkofalarskich z OT Nr 26 PZK w Toruniu należy
stwierdzić, że w pełni udało się zrealizować założony scenariusz ćwiczenia:
- mieliśmy stały przegląd sytuacji na głównych rzekach regionu, tj. Wiśle i Drwęcy;
- zrealizowaliśmy kilka scenariuszy zdarzeń komunikacyjnych oraz zagrożeń wynikłych z
(aplikacyjnego) nagłego i istotnego wzrostu poziomu wód rzeki Drwęcy ora Wisły;
- sprawdziliśmy zasięgi pracy radiostacji UKF pracujących z terenowych lokalizacji,
- przećwiczyliśmy procedury przekazywania informacji w łączności dwustronnej pomiędzy
stacją sztabową SP2PTU K-PASR, , a innymi stacjami sztabowymi, węzłowymi oraz
indywidualnymi krótkofalowcami w pasmach KF i UKF.
Za udział w ćwiczeniach szczególne podziękowania należą się m.in. kolegom:
- Wojtkowi SP2FVN ( realizacja działań w terenie – rzeka Drwęca w rejonie Jedwabno,
Młyniec I, Młyniec II);
- Sławkowi SP2HSA za działanie w Kaszczorku, realizację działań zabezpieczających
wypadki komunikacyjne, ochronę ludności, monitorowanie poziomu rzeki Wisły;
- Pawłowi SP2PR działającemu na terenie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu,
monitorującemu poziom rzeki Wisły i rozwiązującemu problemy i zagrożenia związane
z zagrożeniami ( aplikacyjnymi ) wynikającymi z zalewania i podtapiania infrastruktury
miejskiej na niżej położonych terenach Miasta Torunia.
Na kolejnych ćwiczeniach w ramach K-PASR spotkamy się w okresie maja-czerwca br.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych śp. Gerarda SP2HGV

Szanowne koleżanki i koledzy, przekazuję informacje od Wojtka SP2FVN, dotyczące uroczystości pogrzebowych śp. Gerarda SP2HGV.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 15 marca o godz. 10.00  w kościele Świętego Jakuba przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Stamtąd po mszy  urna z prochami śp. Gerarda SP2HGV przewieziona zostanie na Cmentarz komunalny w Toruniu, gdzie zostanie złożona do grobu.
Mariusz sq2bnm.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Gerard SP2HGV SK.

Niestety z ogromnym smutkiem przekazuję informację, która dotarła do nas na falach eteru. W dniu dzisiejszym w sposób nagły i nieoczekiwany szeregi toruńskich krótkofalowców opuścił Nasz kolega, członek klubu SP2TMT, wieloletni członek oddziału toruńskiego PZK, wspaniały kolega, niestrudzony uczestnik zawodów krótkofalarskich – Gerard SP2HGV.

Tą smutną informację od żony Gerarda przekazał Wojtek SP2FVN.

Wszelkie informacje na temat uroczystości pogrzebowych Gerarda SP2HGV przekażemy w miarę posiadanej wiedzy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Założenie do ogólnopolskiego ćwiczenia SPEmCom ROZTOPY 2018


1. Termin ćwiczeń – 10 marzec 2018r w godz. 12.00 – 14.30 LT ( czasu lokalnego).
2. Ćwiczący – członkowie sieci łączności kryzysowej skupieni w SPEmCom , indywidualni
krótkofalowcy niezrzeszeni w sieciach, posiadacze CB Radio, którzy chcą wziąć udział w
ćwiczeniu przestrzegając jego zasad i regulaminu.
3. Sytuacja ogólna
W lutym br. doświadczyliśmy na terenie kraju długiego okresu występowania niskich
temperatur. Przez okres ostatnich dwóch tygodni temperatura powietrza wynosiła ok. 10 – 15
stopni poniżej zera, co spowodowało zamarzanie zbiorników wodnych, występowanie kry oraz
dużych połaci lodu na rzekach i jeziorach. Miejscami lód osiągał grubość kilkunastu,
kilkudziesięciu centymetrów.
Gwałtowne ocieplenie, które dotarło nad teren Polski z początkiem marca oraz opady
deszczu i śniegu na południu kraju wraz z topniejącym lodem spowodowały wystąpienie
zagrożenia zatorów lodowych na Wiśle, Warcie i Odrze oraz podtopień i zalań obszarów wzdłuż
rzek, cieków i zbiorników wodnych.
4. Sytuacja dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Sytuacja na głównych rzekach województwa kujawsko-pomorskiego jest non stop
monitorowana przez służby państwowe. Na bieżąco przekazywane są przez środki masowego
przekazu informacje na temat wystąpienie ewentualnych zagrożeń powodziowych. W chwili
obecnej zapora we Włocławki przygotowuje się do przyjęcia prognozowanej dużej ilości wody
napływającej z górnych części rzek i dorzeczy. Sprawę komplikuję gruba warstwa lodu na
zbiorniku włocławskim, która stopniowo kruszona jest przez lodołamacze z Płocka. Pokruszenie
jednak całego lodu może trochę potrwać, a woda zaczyna napływać do zbiornika włocławskiego
spiętrzając mocno jego stan.
W związku ze zrzutem dużej ilości wody na rzece Wiśle może się pojawić wysoka fala
powodziowa, powodująca podtopienia i zalewanie niżej położonych obszarów. Dodatkowo, w
okolicach Torunia do Wisły swoje wody wprowadza rzeka Drwęca, która również częściowo ma
obszary pokryte lodem oraz zbliża się do poziomów alarmowych ilości toczonej wody.
5. Główne zadanie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej:
to pomoc w monitorowaniu sytuacji stanu wód na głównych rzekach regionu oraz
przekazywanie informacji o zaistniałych innych zdarzeniach w czasie trwania ćwiczeń do stacji
sztabowej KPASR – SP2PTU rozwiniętej w Forcie IV. Stacje pracujące w terenie nawiązują
łączność, przekazują informacje i komunikaty do stacji sztabowej na częstotliwościach
amatorskich UKF korzystając z fali bezpośredniej lub korzystając z pomocy lokalnych
przemienników. Stacja sztabowa KPASR SP2PTU jest w stałym kontakcie radiowym ( pasma
KF i UKF) z stacją organizatora ćwiczeń oraz z Toruńskim Centrum Zarządzania
Kryzysowego, w którym skupia się dowodzenie i kierowanie państwowych służb ratunkowych
regionu ( miasta i powiatu toruńskiego). Do TCZK przekazywane są wszelkie informacje
otrzymane z terenu ( po ich wcześniejszym potwierdzeniu, analizie i usystematyzowaniu). Z
TCZK mogą być przekazywane wiadomości i informacje do jednostek terenowych z
wykorzystaniem amatorskiej sieci ratunkowej (KPASR) oraz działających w jej ramach
operatorów – krótkofalowców.
6. Rodzaje zdarzeń (epizodów), które mogą wystąpić w trakcie ćwiczeń ROZTOPY 2018:
- podtopienia, zalania, przerwanie części wałów ochronnych rzek;
- gwałtowny wzrost ( przybór) poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych bezpośrednio
zagrażający przebywającym w pobliżu ludziom, zwierzętom, mieniu, budynkom i innym
ważnym obiektom prywatnym i państwowym;
- załamania i pęknięcia lodu na rzekach i zbiornikach wodnych z udziałem osób;
- wystąpienie rzek z koryt spowodowane zatorami lodowymi, podmyciem i osuwiskami
wysokich skarp brzegowych;
- wypadki komunikacyjne ( stłuczki, kolizje, wypadki drogowe) oraz zdarzenia komunikacyjne
powodujące wycieki niebezpiecznych i groźnych dla życia substancji przewożonych w
transporcie;
- niebezpieczne zdarzenia w infrastrukturze – pożary, wybuchy instalacji gazowej, zawały i
katastrofy budowlanie,
- awarie sieci i linii energetycznych (napowietrznych) zagrażające osobom postronnym;
- niekontrolowane zjawiska pogodowe – zawieje, ulewy, gradobicia, tornada, burze z
piorunami;
7. Wykaz stacji i operatorów KPASR biorących udział w ćwiczeniu według osobnego
zestawienia.
8. Planowany przebieg ćwiczenia – harmonogram:
Godz. 11.45 – sprawdzenie gotowości do ćwiczeń uzgodnionych stacji w ramach
KPASR
Godz. 12.00 LT – rozpoczęcie ćwiczeń
Godz. 12.00- 12.15. – nawiązanie łączności z organizatorem ćwiczeń oraz zgłoszenie
stacji KPASR do udziału w ćwiczeniu
godz. 12.20 – 14.00 – realizowanie kolejnych epizodów ćwiczeń w ramach KPASR a
pasmach UKF, stały kontakt oraz wymiana informacji pomiędzy
KPASR, organizatorem ćwiczeń oraz TCZK na temat realizowanych
zamierzeń i zdarzeń. Bieżące reagowanie na zaistniałe sytuacje i
zdarzenia.
14.00 – 14.30 – podsumowanie ćwiczeń – przekazanie zbiorczej informacji do
organizatora ćwiczeń, zakończenie ćwiczeń KPASR.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W dniu dzisiejszym wystartowaliśmy pod znakiem klubowym w SP YL Conteście.

Oczywiście, żeby wszystko było jak należy operatorem stacji była Marzena SP2MJH. Ta okoliczność powodowała wiele miłych , a czasami zabawnych sytuacji na paśmie. Były oczywiście tradycyjne życzenia od kolegów krótkofalowców. Co niektórzy byli zdziwieni inną modulacją głosu operatora, podejrzewając nas o różne dziwne rzeczy ( Maciek – SO5MAX ;-))))) ). Po podaniu imienia operatorki i znaku wszystko wróciło do normy ;-)))). Zgodnie z założeniem Marzenna nawiązała w zawodach 23 łączności, co pozwoli Nam zająć dobre miejsce w końcowej klasyfikacji – taką mamy nadzieję ;-))))
Co prawda, ze względu na niską frekwencję w zawodach członkiń SP YL Clubu nie udało Nam się w tych zawodach spełnić wymagań dyplomu SP YL Clubu :

Regulamin dyplomu „ SP YL C ”

1. Dyplom jest wydawany bez terminowo. Łączności zalicza się od dnia 21.07.85 r.
2. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z członkiniami SP YL C.
3. Punktacja: QSO na KF – 1 pkt QSO na UKF – 2 pkt
4.Warunki uzyskania dyplomu:
- SP 15 pkt
- EU 5 pkt
- DX 3 pkt

ale mamy nadzieję, że dostaniemy dyplom za udział w zawodach, a dyplom SP YL Clubu pod znakiem klubowym zdobędziemy wkrótce ;-)))

Gratulacje dla Marzenny SP2MJH za kolejny udany udział w zawodach ( poprzednio zrobiła kilkanaście łączności w CQ WW 160 m SSB Conteście w ostatni weekend ). Tymbardziej, że dzisiaj nie było tak łatwo, był duży pile up związany z trwającymi równolegle na tym paśmie zawodami czeski mi ( OK. SSB Maraton) na fonii oraz 48 godzinnymi zawodami ARLL DX SSB Contest.

Jeszcze raz gratulacje i oby tak dalej ;-))))

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj