Ćwiczenie KPASR – „DRWĘCA 2018” 29 wrzesień 2018.

W sobotę 29 września w godzinach popołudniowych zrealizowaliśmy lokalne ćwiczenie łączności kryzysowej KPASR pk. „DRWĘCA 2018”. Zostało ono przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia Lubelskiej Kryzysowej Sieci Ratunkowej SPEmCom (LKSR) pk. „SUSZA 2018”.

Czas realizacji ćwiczenia: 14.00 – 15.30 UTC (16.00 – 17.30 LT).

Pasma:

– 3,5 MHz – 3,730 – 3,760 MHz – częstotliwość główna ćwiczenia

– 7MHz – 7,110 MHz – częstotliwość zapasowa

– 145 MHz – 145,500 MHz – częstotliwość SPEmCom;

– 145,375 MHz, 145,575 MHz – częstotliwości pracy lokalnej dla stacji

uczestniczących w ćwiczeniu „DRWĘCA 2018”.

– możliwa jest praca przez przemiennik SR2T – na częstotliwości

145,775 MHz (shift – 600 kHz) w miarę gotowości przemiennika do

pracy (przemiennik posiada zapasowe źródło zasilania).

Uczestnicy:

- stacja sztabowa KPASR – SP2PTU; pracująca z Fortu IV;

- stacje klubowe : SP2TMT, SP2KJF

- członkowie Kujawsko-Pomorskiej amatorskiej Sieci Ratunkowej

(KPASR) z Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, okolic Lubicza, Złotorii,

toruńskiego osiedla Na Skarpie oraz stacje krótkofalowców –

wolontariuszy.

Mapa z lokalizacją głównych stacji KPASR biorących udział w lokalnym ćwiczeniu łączności kryzysowej pk. „DRWĘCA 2018”

Celem ćwiczenia było:

- sprawdzenie możliwości przekazywania z lokalizacji terenowych oraz miejsc wyznaczonych informacji dotyczących zdarzeń oraz zagrożeń występujących
na obszarze zlewni rzeki Drwęcy w rejonie oddziaływania członków toruńskiego oddziału terenowego PZK Nr 26, pokrywającej się z terenem odpowiedzialności Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej (KPASR);

- przećwiczenie dwustronnej wymiany informacji pomiędzy stacjami terenowymi,
a stacją sztabową KPASR znajdującą się w Forcie IV (siedziba oddziału toruńskiego PZK (OT-26), siedziba klubu SP2TMT) – głównej bazie KPASR;

- podnoszenie praktycznych i teoretycznych umiejętności prowadzenia i realizacji korespondencji oraz wymiany informacji zgodnie z przyjętymi procedurami łączności kryzysowej;

- sprawdzenie możliwości pracy z wykorzystaniem zapasowych i alternatywnych źródeł zasilania sprzętu łączności (akumulatory, panele solarne, agregat);

Przebieg ćwiczenia DRWĘCA 2018.

Stacje biorące udział w ćwiczeniu po początkowym zgłoszeniu się na przemienniku toruńskim (SR2T) oraz potwierdzeniu swoich lokalizacji na częstotliwościach pracy uzgodnionej dla łączności lokalnej (145,375 MHz, 145,575 MHz) przystąpiły do monitorowania lokalnych sytuacji w swoich rejonach. Do siedziby KPASR w Forcie IV zaczęły spływać meldunki o zaistniałych zdarzeniach spowodowanych:

- załamaniem się warunków pogodowych (burze z dużymi opadami deszczu i gradu, porywiste wiatry łamiące drzewa, uszkadzające budynki, linie energetyczne, podtopienia i zalania terenów spowodowane podnoszącym się w wyniku dużych opadów deszczu poziomem Drwęcy);

- wypadkami komunikacyjnymi i zdarzeniami na drogach w rejonie prowadzonych ćwiczeń ( przewrócenie się cysterny na zjeździe z A1 w Lubiczu, duża ilość stłuczek na autostradzie spowodowana „oberwaniem chmury” towarzyszącemu trąbie powietrznej przemieszczającej się przez Wisłę z południa na północ w rejonie Czerniewice – Lubicz);

- zdarzeniami z użycie sprzętu transportowego i rolniczego , które mogłyby stanowić zagrożenie dla ujęcia wód powierzchniowych i głębinowych w okolicach Lubicza i Jedwabna (zjechanie ze skarpy do Drwęcy ciągnika z podwieszonym urządzeniem do wykonywania oprysków – w zbiorniku znajdował się środek chemiczny, wyciek paliwa z uszkodzonej cysterny na moście w Golubiu-Dobrzyniu);

- inne zdarzenia i wypadki mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz infrastruktury na terenie odpowiedzialności KPASR ( porażenie prądem osób w czasie kradzieży kabla zasilającego urządzenia przemysłowe, przekazywanie ważnych z punktu działań kryzysowych informacji przy braku łączności komórkowej w rejonie Lubicza, udzielenie pomocy weterynaryjnej przy cieleniu się krowy );

Ćwiczenie zostało zakończone ok. godz.17.30 czasu lokalnego (trwało ok. 1,5 godziny). Dokonane zostało wstępne podsumowanie lokalnych działań.

Podsumowanie ćwiczenia „DRWĘCA 2018”.

Przećwiczyliśmy różne warianty łączności pomiędzy stacjami biorącymi udział w ćwiczeniu, tj. w warunkach generowania trakcie naszych przekazów radiowych celowych zakłóceń, łączność simplexową, duplexową, przekazywanie informacji
z wykorzystaniem stacji pośredniczących w transmisji informacji w jedną i drugą stronę. Pracowaliśmy na pasmach UKF i KF.

Łącznie w trakcie ćwiczenia przekazano 42 meldunki dotyczące przebiegu ćwiczenia.

Otrzymane meldunki po wstępnej weryfikacji w stacji sztabowej KPASR (Fort IV) były przekazywane do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym znajduje się centrum zarządzania kryzysowego dla miasta Torunia i powiatu toruńskiego (siedziba komendy miejskiej PSP przy ulicy Legionów 70/76 w Toruniu).. Meldunki dotyczące sytuacji w powiecie brodnickim i golubsko-dobrzyńskim były przesyłanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Tą samą drogą przekazywane są zwrotnie informacje potwierdzające przekazanie informacji. Meldunki otrzymywane z terenu informowały o wystąpieniu zdarzenia, podjęciu działań ratowniczych przez specjalistyczne służby oraz zakończeniu podejmowanych działań. Jest to istotne z punktu bieżącego śledzenia zaistniałych zdarzeń i sytuacji oraz ewentualnego uzupełniania działań ratowniczych.

Reasumując: udało się spełnić założone w ćwiczeniu cele, chociaż mamy drobny niedosyt naszych działań ;-)))

W trakcie ćwiczenia nawiązano również kontakt radiowy w paśmie 80m ze stacjami biorącymi udział w ćwiczeniu „SUSZA 2018” – SP3KPH,, SP8K, SP8LKSR, SQ5WH oraz SP0MASR – Małopolska amatorska Sieć Ratunkowa.

O godz. 17.47 czasu lokalnego jako pierwsza stacja sztabowa biorąca udział w ćwiczeniu „SUSZA 2018” na częstotliwości 3,745 złożyliśmy do stacji organizatora czyli SP8LKSR meldunek z przebiegu ćwiczenia. Przekazaliśmy informację o ilości osób biorących udział w ćwiczeniu, ilości przekazanych meldunków oraz braku aktualnych zagrożeń. Przekazaliśmy również ogólną informację o przeprowadzonym w czasie „SUSZY 2018” naszym lokalnym ćwiczeniu „DRWĘCA 2018”.

Tyle informacji na gorąco z przebiegu ćwiczeń. Wkrótce usiądziemy w gronie uczestników ćwiczenia i osób zainteresowanych działalnością i łącznością kryzysową w celu dokonania głębszej analizy ćwiczenia i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Mariusz sq2bnm – koordynator KPASR.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zrobiło się miło i ciepło, a będzie jeszcze cieplej, czyli dorzucamy do pieca ;-))))

Dzisiejsze spotkanie klubowe miało nie tylko roboczy charakter. Zaczęliśmy ciężkim (wagowo) tematem – skromne 600 kg brykietu trocinowego do palenia w piecach pomieszczeń klubu. Transport zapewnił Wojtek SP2FVN – jego spory samochód pozwolił spokojnie przewieźć taką ilość brykietu.

Na miejscu, tj. na parkingu Fortu IV nastąpił sprawny rozładunek z samochodu na wózki transportowe i

W ten sposób udało się powiększyć zapas brykietu z trocin iglastego drewna, czyli naszego ekologicznego paliwa do pieców.

Tu jeszcze stary zapas po zimie, ciepłej wiośnie i gorącym lecie.

Tu już cały zapas (tylko brykiet) – tak więc w sumie mamy koło 1 tony tego opału.

W gotowości do palenia suszy się kolejna partia pociętego i porąbanego przez Waldka SQ5CZN drewna. W ułożeniu drewna dzielnie pomagały dziewczyny (córki) Piotra SQ2CFV.

A teraz najmilszy akcent dzisiejszego spotkania. W recepcji Fortu IV czekały na nas dwie przesyłki z Krakowa ;-))) Po rozpakowaniu okazało się, że w jednej był dyplom, a w drugiej grawerton dla klubu SP2TMT za uzyskanie I miejsca w kategorii stacji klubowych z operatorką podczas marcowych, ogólnopolskich zawodów SP YL Contest, czyli zawodach organizowanych przez Ogólnopolski Klub Kobiet Krótkofalowców. Naszą operatorką była Marzenna SP2MJH, która na poniższym zdjęciu prezentuje nagrodowy dyplom i grawerton. GRATULACJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Miłe dobrego początki, które dobrze rokują na przyszłość ;-))))).

Zawody CQ WW edycja 2018 coraz i czas już przedmuchać mikrofony, sprawdzić anteny i programy logujące, a przede wszystkim możliwości operatorskie ;-))))

To wszystko przed nami. Klub i jego pomieszczenia coraz lepiej wyposażone i przygotowane do zawodów, apetyty na kolejny dobry wynik dopisują, więc tylko tak dalej trzymać !!!!!!

A tu już szykują się następne zmiany w wystroju pomieszczeń klubowych, ale o tym w następnym materiale, za około tydzień ;-))))))

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wyniki SP DX Contest 2018

Na stronie PZK , została zamieszczona informacja o wynikach tegorocznego SP DX Contestu – link https://spdxcontest-2018.pzk.org.pl/2018/results.php.

Oficjalne ogłoszenie wyników, rozdanie nagród, dyplomów następuje tradycyjnie podczas dorocznego Zjazdu SP DX Clubu – w tym roku miało to miejsce w dniach 21-23 września w Ośrodku „Jodłowy Dwór”, w miejscowości Huta Szklana 34, 26-004 Bieliny, woj. świętokrzyskie. Ośrodek położony jest w samym sercu Gór Świętokrzyskich, 31 km od Kielc, 36 km od Ostrowca Św. i 34 km od Starachowic.

Z ogółu danych zamieszczonych w zakładce SCORES – WYNIKI wyłowiłem znaki naszych klubowiczów. Wygląda to następująco :

 1. Eugeniusz SP2EPV – 32 miejsce w kat. SOTB MIXED
 2. Piotr SP2SWR – 67 miejsce w kat. SOTB MIXED
 3. SN2N – znak kontekstowy Wojtka SP2FVN – 9 miejsce w kat. SOSB CW 40M
 4. Ryszard SP2GR – 24 miejsce w kat. SOSB PHONE 20M
 5. Mariusz SQ2BNM – 17 miejsce w kat. SOAB PHONE LP
 6. Waldemar SP2EUI – 18 miejsce w kat. SOAB PHONE LP
 7. Waldemar SQ5CZN – 49 miejsce w kat. SOAB PHONE LP
 8. Piotr SQ2CFV – 131 miejsce w kat. SOAB PHONE LP
 9. Janusz SP2JKH – 135 miejsce w kat. SOAB PHONE LP
 10. Sławek SP2HSA – 154 miejsce w kat. SOAB PHONE LP
 11. Marzenna SP2MJH – 156 miejsce w kat. SOAB PHONE LP

Ponadto:

stacja klubowa – SP2TMT (operator SQ2BNM) – 3 miejsce w kat. SOSB PH 160M

Z wymienionych powyżej znaków 9 zostało zaliczonych do współzawodnictwa pomiędzy oddziałami. W sumie z toruńskiego Oddziału PZK (OT-26) w SPDX Conteście wzięło udział 30 stacji ( w tym dwie klubowe), co klasyfikowało nas na 11 pozycji w rankingu oddziałów terenowych PZK.

Zgodnie z wynikami raportu, tegorocznym zwycięzcą Współzawodnictwa Oddziałowego SP DX Contest jest Rybnicki Oddział Terenowy PZK nr 31.

GRATULUJEMY zwycięzcom. Ze swojej strony musimy popracować na lepszy wynik ;-))))

Serdecznie dziękuję członkom klubu, którzy poświęcili swój czas na udział w tym tradycyjnie rozgrywanym w pierwszy kwietniowy weekend najważniejszym polskim conteście. Gratuluję osiągniętych wyników i życzę kolejnych, wyższych lokat.

W 2019 roku liczymy (jako Zarząd OT-26 ;-))) ) na większy udział i zajęcie w związku z tym lepszego miejsca m.in. przez nasz oddział.

Pozdrawiam i życzę dużo potwierdzonych DX- ów, Mariusz sq2bnm

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj