Informacje

Klub krótkofalowców SP2TMT
przy Towarzystwie Miłośników Torunia
ul. Jana Sobieskiego 28, 
87-100 Toruń
(siedziba klubu: Muzeum Artylerii w Toruniu ) 

QRA Lokator: JO93ha
SPPA: P-TM
kontakt: sp2tmt@gmail.com