Informacje dotyczące uroczystości pogrzebowych śp. Gerarda SP2HGV

Szanowne koleżanki i koledzy, przekazuję informacje od Wojtka SP2FVN, dotyczące uroczystości pogrzebowych śp. Gerarda SP2HGV.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 15 marca o godz. 10.00  w kościele Świętego Jakuba przy Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Stamtąd po mszy  urna z prochami śp. Gerarda SP2HGV przewieziona zostanie na Cmentarz komunalny w Toruniu, gdzie zostanie złożona do grobu.
Mariusz sq2bnm.
Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Gerard SP2HGV SK.

Niestety z ogromnym smutkiem przekazuję informację, która dotarła do nas na falach eteru. W dniu dzisiejszym w sposób nagły i nieoczekiwany szeregi toruńskich krótkofalowców opuścił Nasz kolega, członek klubu SP2TMT, wieloletni członek oddziału toruńskiego PZK, wspaniały kolega, niestrudzony uczestnik zawodów krótkofalarskich – Gerard SP2HGV.

Tą smutną informację od żony Gerarda przekazał Wojtek SP2FVN.

Wszelkie informacje na temat uroczystości pogrzebowych Gerarda SP2HGV przekażemy w miarę posiadanej wiedzy.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Założenie do ogólnopolskiego ćwiczenia SPEmCom ROZTOPY 2018


1. Termin ćwiczeń – 10 marzec 2018r w godz. 12.00 – 14.30 LT ( czasu lokalnego).
2. Ćwiczący – członkowie sieci łączności kryzysowej skupieni w SPEmCom , indywidualni
krótkofalowcy niezrzeszeni w sieciach, posiadacze CB Radio, którzy chcą wziąć udział w
ćwiczeniu przestrzegając jego zasad i regulaminu.
3. Sytuacja ogólna
W lutym br. doświadczyliśmy na terenie kraju długiego okresu występowania niskich
temperatur. Przez okres ostatnich dwóch tygodni temperatura powietrza wynosiła ok. 10 – 15
stopni poniżej zera, co spowodowało zamarzanie zbiorników wodnych, występowanie kry oraz
dużych połaci lodu na rzekach i jeziorach. Miejscami lód osiągał grubość kilkunastu,
kilkudziesięciu centymetrów.
Gwałtowne ocieplenie, które dotarło nad teren Polski z początkiem marca oraz opady
deszczu i śniegu na południu kraju wraz z topniejącym lodem spowodowały wystąpienie
zagrożenia zatorów lodowych na Wiśle, Warcie i Odrze oraz podtopień i zalań obszarów wzdłuż
rzek, cieków i zbiorników wodnych.
4. Sytuacja dla województwa kujawsko-pomorskiego.
Sytuacja na głównych rzekach województwa kujawsko-pomorskiego jest non stop
monitorowana przez służby państwowe. Na bieżąco przekazywane są przez środki masowego
przekazu informacje na temat wystąpienie ewentualnych zagrożeń powodziowych. W chwili
obecnej zapora we Włocławki przygotowuje się do przyjęcia prognozowanej dużej ilości wody
napływającej z górnych części rzek i dorzeczy. Sprawę komplikuję gruba warstwa lodu na
zbiorniku włocławskim, która stopniowo kruszona jest przez lodołamacze z Płocka. Pokruszenie
jednak całego lodu może trochę potrwać, a woda zaczyna napływać do zbiornika włocławskiego
spiętrzając mocno jego stan.
W związku ze zrzutem dużej ilości wody na rzece Wiśle może się pojawić wysoka fala
powodziowa, powodująca podtopienia i zalewanie niżej położonych obszarów. Dodatkowo, w
okolicach Torunia do Wisły swoje wody wprowadza rzeka Drwęca, która również częściowo ma
obszary pokryte lodem oraz zbliża się do poziomów alarmowych ilości toczonej wody.
5. Główne zadanie dla członków Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej:
to pomoc w monitorowaniu sytuacji stanu wód na głównych rzekach regionu oraz
przekazywanie informacji o zaistniałych innych zdarzeniach w czasie trwania ćwiczeń do stacji
sztabowej KPASR – SP2PTU rozwiniętej w Forcie IV. Stacje pracujące w terenie nawiązują
łączność, przekazują informacje i komunikaty do stacji sztabowej na częstotliwościach
amatorskich UKF korzystając z fali bezpośredniej lub korzystając z pomocy lokalnych
przemienników. Stacja sztabowa KPASR SP2PTU jest w stałym kontakcie radiowym ( pasma
KF i UKF) z stacją organizatora ćwiczeń oraz z Toruńskim Centrum Zarządzania
Kryzysowego, w którym skupia się dowodzenie i kierowanie państwowych służb ratunkowych
regionu ( miasta i powiatu toruńskiego). Do TCZK przekazywane są wszelkie informacje
otrzymane z terenu ( po ich wcześniejszym potwierdzeniu, analizie i usystematyzowaniu). Z
TCZK mogą być przekazywane wiadomości i informacje do jednostek terenowych z
wykorzystaniem amatorskiej sieci ratunkowej (KPASR) oraz działających w jej ramach
operatorów – krótkofalowców.
6. Rodzaje zdarzeń (epizodów), które mogą wystąpić w trakcie ćwiczeń ROZTOPY 2018:
- podtopienia, zalania, przerwanie części wałów ochronnych rzek;
- gwałtowny wzrost ( przybór) poziomu wód w rzekach i zbiornikach wodnych bezpośrednio
zagrażający przebywającym w pobliżu ludziom, zwierzętom, mieniu, budynkom i innym
ważnym obiektom prywatnym i państwowym;
- załamania i pęknięcia lodu na rzekach i zbiornikach wodnych z udziałem osób;
- wystąpienie rzek z koryt spowodowane zatorami lodowymi, podmyciem i osuwiskami
wysokich skarp brzegowych;
- wypadki komunikacyjne ( stłuczki, kolizje, wypadki drogowe) oraz zdarzenia komunikacyjne
powodujące wycieki niebezpiecznych i groźnych dla życia substancji przewożonych w
transporcie;
- niebezpieczne zdarzenia w infrastrukturze – pożary, wybuchy instalacji gazowej, zawały i
katastrofy budowlanie,
- awarie sieci i linii energetycznych (napowietrznych) zagrażające osobom postronnym;
- niekontrolowane zjawiska pogodowe – zawieje, ulewy, gradobicia, tornada, burze z
piorunami;
7. Wykaz stacji i operatorów KPASR biorących udział w ćwiczeniu według osobnego
zestawienia.
8. Planowany przebieg ćwiczenia – harmonogram:
Godz. 11.45 – sprawdzenie gotowości do ćwiczeń uzgodnionych stacji w ramach
KPASR
Godz. 12.00 LT – rozpoczęcie ćwiczeń
Godz. 12.00- 12.15. – nawiązanie łączności z organizatorem ćwiczeń oraz zgłoszenie
stacji KPASR do udziału w ćwiczeniu
godz. 12.20 – 14.00 – realizowanie kolejnych epizodów ćwiczeń w ramach KPASR a
pasmach UKF, stały kontakt oraz wymiana informacji pomiędzy
KPASR, organizatorem ćwiczeń oraz TCZK na temat realizowanych
zamierzeń i zdarzeń. Bieżące reagowanie na zaistniałe sytuacje i
zdarzenia.
14.00 – 14.30 – podsumowanie ćwiczeń – przekazanie zbiorczej informacji do
organizatora ćwiczeń, zakończenie ćwiczeń KPASR.


Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W dniu dzisiejszym wystartowaliśmy pod znakiem klubowym w SP YL Conteście.

Oczywiście, żeby wszystko było jak należy operatorem stacji była Marzena SP2MJH. Ta okoliczność powodowała wiele miłych , a czasami zabawnych sytuacji na paśmie. Były oczywiście tradycyjne życzenia od kolegów krótkofalowców. Co niektórzy byli zdziwieni inną modulacją głosu operatora, podejrzewając nas o różne dziwne rzeczy ( Maciek – SO5MAX ;-))))) ). Po podaniu imienia operatorki i znaku wszystko wróciło do normy ;-)))). Zgodnie z założeniem Marzenna nawiązała w zawodach 23 łączności, co pozwoli Nam zająć dobre miejsce w końcowej klasyfikacji – taką mamy nadzieję ;-))))
Co prawda, ze względu na niską frekwencję w zawodach członkiń SP YL Clubu nie udało Nam się w tych zawodach spełnić wymagań dyplomu SP YL Clubu :

Regulamin dyplomu „ SP YL C ”

1. Dyplom jest wydawany bez terminowo. Łączności zalicza się od dnia 21.07.85 r.
2. Do dyplomu zalicza się łączności lub nasłuchy z członkiniami SP YL C.
3. Punktacja: QSO na KF – 1 pkt QSO na UKF – 2 pkt
4.Warunki uzyskania dyplomu:
- SP 15 pkt
- EU 5 pkt
- DX 3 pkt

ale mamy nadzieję, że dostaniemy dyplom za udział w zawodach, a dyplom SP YL Clubu pod znakiem klubowym zdobędziemy wkrótce ;-)))

Gratulacje dla Marzenny SP2MJH za kolejny udany udział w zawodach ( poprzednio zrobiła kilkanaście łączności w CQ WW 160 m SSB Conteście w ostatni weekend ). Tymbardziej, że dzisiaj nie było tak łatwo, był duży pile up związany z trwającymi równolegle na tym paśmie zawodami czeski mi ( OK. SSB Maraton) na fonii oraz 48 godzinnymi zawodami ARLL DX SSB Contest.

Jeszcze raz gratulacje i oby tak dalej ;-))))

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Z żalem i smutkiem informuję,

że na stronie Bractwa Zamkowego : www.zamkisp.pl znalazłem smutną informację dla całego grona „zamkowców”.

W dniu 1 marca 2018 roku społeczność krótkofalowców, którzy tworzyli i realizowali m.in. program dyplomowy „Zamki w Polsce” na zawsze opuścił Jacek Rowiński SP4TKO.

Jacek aktywnie realizował się w wielu dziedzinach krótkofalarstwa. Dane mi było spotkać się z nim w ramach programu dyplomowego dotyczącego obiektów militarnych. Wraz ze swoją towarzyszką wypraw i codziennego życia – Julitą SP4YLA często uczestniczył w różnego typu wyprawach terenowych oraz spotkaniach krótkofalarskich. Jacek wraz z Julitą i Kazikiem SQ4IOH zorganizował XI Zjazd Kasztelański Bractwa Zamkowego w Dorotowie pomiędzy Olsztynem i Olsztynkiem we wrześniu ub.r. Dołączył do grono „zamkowców” skupionych w klubie po drugiej stronie horyzontu. Stoi tam teraz pewnie wraz ze Zbyszkiem SP2IU i innymi zacnymi krótkofalowcami, patrząc na Nas i nasze działania na ziemskim padole.

Będzie Nam Cię Jacku brakowało w spotkaniach i pogaduchach na falach eteru. Serdeczne kondolencje dla Julity SP4YLA oraz całej rodziny.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

I po CQ WW 160m Conteście!

Pierwsze podsumowanie – kilka godzin temu zakończyliśmy zawody pod znakiem klubowym ;-))))

zrobionych QSO – 227
Kraje zrobione – jako mnożnik – 41
Wstępny wynik – ponad 44 tyś, pkt.
Łączny czas pracy w zawodach – 27 godz. 27 minut na 48 godzin contestu.
W sobotę rano, o godz. 7.00 LT mieliśmy w logu 117 łączności, w niedzielę rano o godz. 6.00 – ok.180, a na koniec zawodów 227.
Jest to dobry wynik – praktycznie wszystko w ramach Europy oraz kawałka Azji.  Jedna nawiązana łączność z Kanadą. USA prawie nie było słychać, a jak coś dochodziło to zakrywały to stacje z kategorii HP z terenu LY, YO, UA, S5.
Teraz w ciągu 5 dni należy przesłać logi do organizatora i czekać na wyniki wstępne, a potem końcowe.
O zawodach porozmawiamy na spotkaniu we wtorek.
Za miesiąc są kolejne zawody w których możemy wystartować w kategorii MO (Multi Operator).

CQ WPX Contest Dates

SSB: March 24 – 25, 2018

CW: May 26 – 27, 2018

0000 UTC Saturday — 2359 UTC Sunday

Regulaminy - ww.cqwpx.com
We wtorek również o tym porozmawiamy ;-)))))
Trzeba teraz odespać ostatnie zawody.
Tradycyjnie dziękuję Andrzejowi SQ2RCB, Waldkowi SQ5CZN  oraz pozostałym darczyńcom i sponsorom za ucztę dla ciała i podniebienia – więcej za kilka dni na stronie klubowej – Paweł SP2PR nakręcił sporo materiału z zawodów  - będzie co oglądać i analizować.
Pozdrawiam  Mariusz sq2bnm.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

CQ WW 160 m już za kilka dni !!!!!!!

Zaczęło się odliczanie do zawodów CQ WW 160 m część SSB. Ekipy na poszczególne dni i noce uzgodnione, podobnie jak zadania logistyczne ( palenie w piecach, spanie , jedzenie, ciepłe i zimne napoje do picia). Można powiedzieć, że mamy prawie wszystko zapięte na ostatni guzik ;-))))))

Spotykamy się w klubie w piątek ok. 20 – 21 LT. Mamy zamiar wystartować w kategorii MO-HP. Jest sporo chętnych do pracy pod znakiem klubowym, tak więc ruch będzie spory. Po pierwszych startach w tych zawodach w kat. SO-LP (SP2MSF – 2016, SQ2BNM – 2017 ) w tym roku podobnie jak w emisji CW obok wyniku naszym celem jest umożliwienie jak największej ilości osób pracę w zawodach tego typu. Zawody będą kolejnym treningiem i przygotowaniem do udziału w tegorocznej edycji CQ WW DX Contest.

Do usłyszenia w zawodach i niech propagacja będzie z nami ;-)))))))

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

W sobotnie popołudnie 17 lutego br.

Spotkaliśmy się w restauracji Fortu IV na wspominkach  po Małgosi  SP2MDA. Tydzień wcześniej uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych Małgosi, której prochy złożone zostały w grobie obok jej męża Michała SP2BKZ. Michał odszedł z Naszego grona w 2002 roku.
Przy kawie, herbacie oraz cieście wspominaliśmy Małgorzatę  SP2MDA oraz Michała SP2BKZ. Kanwą tych wspomnień były między innymi fragmenty nagrań wideo z dorocznych wypadów do ośrodka w Chmielówce nad Jeziorakiem oraz  wielu innych imprez i spotkań krótkofalarskich .
W tej wspomnieniowej atmosferze nie wiadomo kiedy minęło kilka godzin tego spotkania.
W załączeniu karty QSL  Małgosi SP2MDA oraz kila zdjęć ze spotkania.

W sobotnie popołudnie 17 lutego br. spotkaliśmy się w restauracji Fortu IV na wspominkach  po Małgosi  SP2MDA. Tydzień wcześniej uczestniczyliśmy w uroczystościach pogrzebowych Małgosi, której prochy złożone zostały w grobie obok jej męża Michała SP2BKZ. Michał odszedł z Naszego grona w 2002 roku. Przy kawie, herbacie oraz cieście wspominaliśmy Małgorzatę  SP2MDA oraz Michała SP2BKZ. Kanwą tych wspomnień były między innymi fragmenty nagrań wideo z dorocznych wypadów do ośrodka w Chmielówce nad Jeziorakiem oraz  wielu innych imprez i spotkań krótkofalarskich . W tej wspomnieniowej atmosferze niewiadomo kiedy minęło kilka godzin tego spotkania.W załączeniu karty QSL  Małgosi SP2MDA oraz kila zdjęć ze spotkania.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Małgosia SP2MDA SK :-(((((

Z ogromnym żalem i smutkiem przekazuję informację, którą otrzymałem od
Waldka SP2EUI. We wtorek  6 lutego br.w godzinach rannych zmarła w szpitalu
Nasza koleżanka Małgosia SP2MDA.
Małgosia była wieloletnim członkiem oddziału toruńskiego, członkiem
założycielem klubu SP YL C oraz członkiem założycielem klubu SP2TMT.  Wraz
ze śp. Michałem SP2BKZ stanowili wspaniałe małżeństwo krótkofalarskie,
słynące z nietuzinkowych pomysłów oraz ich realizacji. Wielu z Nas pamięta
słynne wyprawy nad Jeziorak do Chmielówki,  Rajdy Pieczonego Ziemniaka w
okolicach Torunia oraz wiele innych inicjatyw i pomysłów.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się o godzinie 11.00 w sobotę 10 lutego
mszą w Kościele Polsko-Katolickim przy ulicy Gałczyńskiego w Toruniu. Jest
to cmentarz św. Jerzego obok klubu KAMELEON ( Osiedle Młodych – na wprost
mostu drogowego w Toruniu ), w Kameleonie mieści się klub SP2PMK. Po mszy
nastąpi odprowadzenie urny z prochami Małgosi SP2MDA do miejsca pochówku,
gdzie spocznie obok śp. Michała SP2BKZ.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

CQ WW 160 CW 2018 zaliczone ;-)))))

Pierwszy z ważniejszych (w planach klubu SP2TMT ) startów w zawodach międzynarodowych w 2018 roku zrealizowany !!!!

Mocna ekipa telegrafistów czyli Wojtek SP2FVN oraz Eugeniusz SP2EPV pracowała na zmianę pod znakiem klubowym uzyskując w końcowym rezultacie 447 QSO. Rok temu było to 280 QSO, tak więc jest kolejne podniesienie poprzeczki ;-))) Wystartowaliśmy w kategorii MO- HP , ponieważ tylko taka kategoria umożliwiała nam start jako stacja klubowa. Pracowaliśmy z mocą ok. 80 W czyli bez wzmacniacza (jako stacja klubowa mogliśmy pracować z mocą licencyjną 500W,
z tym, że nie mieliśmy PA) ale niestety dla stacji klubowych zgodnie z regulaminem jest tylko High Power ;-((((( Szkoda, ze nie ma MO- LP ;-))))
Tym bardziej cieszy nas tak dobry wynik w ilości nawiązanych QSO. I tak trzymać. Za kilka miesięcy ukażą się wstępne, a potem końcowe wyniki i wszystko będzie wiadome.

Tradycyjnie w zawodach klubowych nie mogło zabraknąć zabezpieczenia organizacyjno-logistycznego. Tutaj tradycyjnie Andrzej SQ2RCB stanął na wysokości zadania i przygotował tym razem:

- forteczną sałatkę warzywną;

- forteczną galaretkę drobiową;

oraz wspaniały chleb żytni-razowy na zakwasie ;-))))

Wszystko świeżutkie, pachnące, wspaniale smakujące ;-)))

Przy okazji zawodów ujawnił się kolejny talent kulinarno-cukierniczy. Otóż Waldemar SQ5CZN pojawił się w piątkową noc z cała tacą pachnących , domowego wyrobu i wypieku wspaniałych pączków !!!!!! Niech żałują Ci co nie byli, tego smaku nie da się opisać – jak pączki z najlepszej cukierni ;-))))) Do tego serwowana według życzenia kawa, herbata, zimne napoje, dobrze wygrzane i ogrzewane pomieszczenia klubowe zapewniały dobry komfort do pracy w zawodach ;-)))

Zawody zakończyliśmy krótko przed godziną 23.00 LT w niedzielę. Wojtek SP2FVN mógł się udać na dobrze zasłużony odpoczynek. Log za zawody został wysłany do organizatorów contestu zgodnie z regulaminowym zapisem ( w tego typu zawodach jest to czas 5 dni od zakończenia zawodów) oraz potwierdzone zostało jego przyjęcie do głównej bazy logów.

Pora przygotować się do kolejnej tury CQ WW 160m, tym razem emisją SSB. Zostały nam 22 dni do rozpoczęcia zawodów ;-))) I niech moc i propagacja będzie z nami.

Serdeczne podziękowania za pomoc w organizacji i przebiegu zawodów dla:

Marzenny SP2JMH, Janusza SP2JKH, Waldka SQ5CZN, Andrzeja SQ2RCB, Piotrka SQ2CFV , Jurka SP2RED i oczywiście głównych aktorów czyli Wojtka SP2FVN i Gienia SP2EPV.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj