Pracowita „13” czyli prace w klubie oraz zawody skandynawskie

W pięknej scenerii Fortu IV 13 października umówiliśmy się prace klubowe oraz udział w „Zawodach Skandynawskich” (SAC czyli Scandinavian Activity Contest – SSB). Zawody trwają 24 godziny, tj. od 12.00 UTC w sobotę do 12.00 UTC w niedzielę.

Równolegle z przygotowaniami do udziału w zawodach ekipa konstruktorsko-montażowa pod kierownictwem Andrzeja SQ2RCB przystąpiła do prac przy montażu ścianki działowej przy lewym wyjściu na wały. Waldek SQ5CZN tradycyjnie wystąpił w roli drwala, tnąc i łupiąc zgromadzone wcześniej kłody.

Około godziny 15 – tej Andrzej SQ2RCB przygotował tradycyjną przekąskę na klubowym grilu ;-))))

Piotr SQ2CFV, Ryszard SP2GR oraz pozostali koledzy zadbali, żeby w pomieszczeniach panowała sprzyjająca zawodom temperatura. Właściwie to powinniśmy brać udział w „Zawodach karaibskich” – patrząc na temperaturę w pomieszczeniu radiostacji i socjalnym ;-)))

Wgraliśmy do kompów nowe oprogramowanie do zawodów – czyli program SD Paula O’Kane Ei5DI. Korzystaliśmy już z niego w październiku 2017 roku. Dobrze się zachowuje w środowisku XP, a takie mamy w naszych klubowych – wypasionych kompach ;-)))) Ostatnie uzgodnienia, kilka łyków kawy i startujemy ;-))))

Specyfiką tych zawodów jest robienie łączności tylko ze stacjami skandynawskimi, co zasadniczo ogranicza ilość QSO możliwych do zrobienia w ciągu 24 godzin ;-(((. Ponadto geograficzna „bliskość” skandynawskich stacji oraz nienajlepsza ostatnio propagacja ograniczyła zakres pasm praktycznie do pasma 80, 40 i 20m. Pracowaliśmy na sprzęcie klubowym, Janusz SP2JKH wyszukiwał mnożniki nasłuchując na drugim radiu.

Po trzech godzinach pracy w zawodach rozwiesiliśmy dodatkowo antenę Long Wire w kierunku południowym. Lepszym kierunkiem byłaby północ, ale długość tej anteny – 42,5 m oraz bliskość fosy i pola golfowego uniemożliwiła nam rozwieszenie je w kierunku Skandynawii ;-))). Pomimo kierunku południowego antena spisywała się w tych zawodach dobrze. Praktycznie przez ok. 6 godzin, tj. od 22.44 do 04.45 UTC nie udało się nawiązać łączności z nową – skandynawską stacją ;-((((( Większość Skandynawów poszła chyba spać – do takiego wniosku można było dojść przesłuchując pasma 80 i 40m.

Zawody zakończyliśmy krótko przed 12.00 UTC w niedzielę. Nasz log pokazywał 170 łączności nawiązanych w czasie zawodów . W ciągu 5 dni należy wysłać logi do organizatorów zawodów.

Mamy półtora tygodnia na przedyskutowanie i uzgodnienie startu w kolejnych zawodach (radia, anteny, fidery, rotory, obsada poszczególnych ekip oraz zabezpieczenie logistyczne, bez którego ciężko by było przetrwać te 48 godzin ;-))))

Niedługo znowu zaświeci dla nas słońce – przed nami wielkie święto krótkofalowców na całym świecie – czyli CQ WW Contest.

Niech moc i propagacja będzie z nami!!!!!!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Ćwiczenie KPASR – „DRWĘCA 2018” 29 wrzesień 2018.

W sobotę 29 września w godzinach popołudniowych zrealizowaliśmy lokalne ćwiczenie łączności kryzysowej KPASR pk. „DRWĘCA 2018”. Zostało ono przeprowadzone w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia Lubelskiej Kryzysowej Sieci Ratunkowej SPEmCom (LKSR) pk. „SUSZA 2018”.

Czas realizacji ćwiczenia: 14.00 – 15.30 UTC (16.00 – 17.30 LT).

Pasma:

– 3,5 MHz – 3,730 – 3,760 MHz – częstotliwość główna ćwiczenia

– 7MHz – 7,110 MHz – częstotliwość zapasowa

– 145 MHz – 145,500 MHz – częstotliwość SPEmCom;

– 145,375 MHz, 145,575 MHz – częstotliwości pracy lokalnej dla stacji

uczestniczących w ćwiczeniu „DRWĘCA 2018”.

– możliwa jest praca przez przemiennik SR2T – na częstotliwości

145,775 MHz (shift – 600 kHz) w miarę gotowości przemiennika do

pracy (przemiennik posiada zapasowe źródło zasilania).

Uczestnicy:

- stacja sztabowa KPASR – SP2PTU; pracująca z Fortu IV;

- stacje klubowe : SP2TMT, SP2KJF

- członkowie Kujawsko-Pomorskiej amatorskiej Sieci Ratunkowej

(KPASR) z Brodnicy, Golubia-Dobrzynia, okolic Lubicza, Złotorii,

toruńskiego osiedla Na Skarpie oraz stacje krótkofalowców –

wolontariuszy.

Mapa z lokalizacją głównych stacji KPASR biorących udział w lokalnym ćwiczeniu łączności kryzysowej pk. „DRWĘCA 2018”

Celem ćwiczenia było:

- sprawdzenie możliwości przekazywania z lokalizacji terenowych oraz miejsc wyznaczonych informacji dotyczących zdarzeń oraz zagrożeń występujących
na obszarze zlewni rzeki Drwęcy w rejonie oddziaływania członków toruńskiego oddziału terenowego PZK Nr 26, pokrywającej się z terenem odpowiedzialności Kujawsko-Pomorskiej Amatorskiej Sieci Ratunkowej (KPASR);

- przećwiczenie dwustronnej wymiany informacji pomiędzy stacjami terenowymi,
a stacją sztabową KPASR znajdującą się w Forcie IV (siedziba oddziału toruńskiego PZK (OT-26), siedziba klubu SP2TMT) – głównej bazie KPASR;

- podnoszenie praktycznych i teoretycznych umiejętności prowadzenia i realizacji korespondencji oraz wymiany informacji zgodnie z przyjętymi procedurami łączności kryzysowej;

- sprawdzenie możliwości pracy z wykorzystaniem zapasowych i alternatywnych źródeł zasilania sprzętu łączności (akumulatory, panele solarne, agregat);

Przebieg ćwiczenia DRWĘCA 2018.

Stacje biorące udział w ćwiczeniu po początkowym zgłoszeniu się na przemienniku toruńskim (SR2T) oraz potwierdzeniu swoich lokalizacji na częstotliwościach pracy uzgodnionej dla łączności lokalnej (145,375 MHz, 145,575 MHz) przystąpiły do monitorowania lokalnych sytuacji w swoich rejonach. Do siedziby KPASR w Forcie IV zaczęły spływać meldunki o zaistniałych zdarzeniach spowodowanych:

- załamaniem się warunków pogodowych (burze z dużymi opadami deszczu i gradu, porywiste wiatry łamiące drzewa, uszkadzające budynki, linie energetyczne, podtopienia i zalania terenów spowodowane podnoszącym się w wyniku dużych opadów deszczu poziomem Drwęcy);

- wypadkami komunikacyjnymi i zdarzeniami na drogach w rejonie prowadzonych ćwiczeń ( przewrócenie się cysterny na zjeździe z A1 w Lubiczu, duża ilość stłuczek na autostradzie spowodowana „oberwaniem chmury” towarzyszącemu trąbie powietrznej przemieszczającej się przez Wisłę z południa na północ w rejonie Czerniewice – Lubicz);

- zdarzeniami z użycie sprzętu transportowego i rolniczego , które mogłyby stanowić zagrożenie dla ujęcia wód powierzchniowych i głębinowych w okolicach Lubicza i Jedwabna (zjechanie ze skarpy do Drwęcy ciągnika z podwieszonym urządzeniem do wykonywania oprysków – w zbiorniku znajdował się środek chemiczny, wyciek paliwa z uszkodzonej cysterny na moście w Golubiu-Dobrzyniu);

- inne zdarzenia i wypadki mające wpływ na bezpieczeństwo ludzi, zwierząt oraz infrastruktury na terenie odpowiedzialności KPASR ( porażenie prądem osób w czasie kradzieży kabla zasilającego urządzenia przemysłowe, przekazywanie ważnych z punktu działań kryzysowych informacji przy braku łączności komórkowej w rejonie Lubicza, udzielenie pomocy weterynaryjnej przy cieleniu się krowy );

Ćwiczenie zostało zakończone ok. godz.17.30 czasu lokalnego (trwało ok. 1,5 godziny). Dokonane zostało wstępne podsumowanie lokalnych działań.

Podsumowanie ćwiczenia „DRWĘCA 2018”.

Przećwiczyliśmy różne warianty łączności pomiędzy stacjami biorącymi udział w ćwiczeniu, tj. w warunkach generowania trakcie naszych przekazów radiowych celowych zakłóceń, łączność simplexową, duplexową, przekazywanie informacji
z wykorzystaniem stacji pośredniczących w transmisji informacji w jedną i drugą stronę. Pracowaliśmy na pasmach UKF i KF.

Łącznie w trakcie ćwiczenia przekazano 42 meldunki dotyczące przebiegu ćwiczenia.

Otrzymane meldunki po wstępnej weryfikacji w stacji sztabowej KPASR (Fort IV) były przekazywane do Toruńskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, w którym znajduje się centrum zarządzania kryzysowego dla miasta Torunia i powiatu toruńskiego (siedziba komendy miejskiej PSP przy ulicy Legionów 70/76 w Toruniu).. Meldunki dotyczące sytuacji w powiecie brodnickim i golubsko-dobrzyńskim były przesyłanie do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Tą samą drogą przekazywane są zwrotnie informacje potwierdzające przekazanie informacji. Meldunki otrzymywane z terenu informowały o wystąpieniu zdarzenia, podjęciu działań ratowniczych przez specjalistyczne służby oraz zakończeniu podejmowanych działań. Jest to istotne z punktu bieżącego śledzenia zaistniałych zdarzeń i sytuacji oraz ewentualnego uzupełniania działań ratowniczych.

Reasumując: udało się spełnić założone w ćwiczeniu cele, chociaż mamy drobny niedosyt naszych działań ;-)))

W trakcie ćwiczenia nawiązano również kontakt radiowy w paśmie 80m ze stacjami biorącymi udział w ćwiczeniu „SUSZA 2018” – SP3KPH,, SP8K, SP8LKSR, SQ5WH oraz SP0MASR – Małopolska amatorska Sieć Ratunkowa.

O godz. 17.47 czasu lokalnego jako pierwsza stacja sztabowa biorąca udział w ćwiczeniu „SUSZA 2018” na częstotliwości 3,745 złożyliśmy do stacji organizatora czyli SP8LKSR meldunek z przebiegu ćwiczenia. Przekazaliśmy informację o ilości osób biorących udział w ćwiczeniu, ilości przekazanych meldunków oraz braku aktualnych zagrożeń. Przekazaliśmy również ogólną informację o przeprowadzonym w czasie „SUSZY 2018” naszym lokalnym ćwiczeniu „DRWĘCA 2018”.

Tyle informacji na gorąco z przebiegu ćwiczeń. Wkrótce usiądziemy w gronie uczestników ćwiczenia i osób zainteresowanych działalnością i łącznością kryzysową w celu dokonania głębszej analizy ćwiczenia i wyciągnięcia wniosków na przyszłość.

Mariusz sq2bnm – koordynator KPASR.

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zrobiło się miło i ciepło, a będzie jeszcze cieplej, czyli dorzucamy do pieca ;-))))

Dzisiejsze spotkanie klubowe miało nie tylko roboczy charakter. Zaczęliśmy ciężkim (wagowo) tematem – skromne 600 kg brykietu trocinowego do palenia w piecach pomieszczeń klubu. Transport zapewnił Wojtek SP2FVN – jego spory samochód pozwolił spokojnie przewieźć taką ilość brykietu.

Na miejscu, tj. na parkingu Fortu IV nastąpił sprawny rozładunek z samochodu na wózki transportowe i

W ten sposób udało się powiększyć zapas brykietu z trocin iglastego drewna, czyli naszego ekologicznego paliwa do pieców.

Tu jeszcze stary zapas po zimie, ciepłej wiośnie i gorącym lecie.

Tu już cały zapas (tylko brykiet) – tak więc w sumie mamy koło 1 tony tego opału.

W gotowości do palenia suszy się kolejna partia pociętego i porąbanego przez Waldka SQ5CZN drewna. W ułożeniu drewna dzielnie pomagały dziewczyny (córki) Piotra SQ2CFV.

A teraz najmilszy akcent dzisiejszego spotkania. W recepcji Fortu IV czekały na nas dwie przesyłki z Krakowa ;-))) Po rozpakowaniu okazało się, że w jednej był dyplom, a w drugiej grawerton dla klubu SP2TMT za uzyskanie I miejsca w kategorii stacji klubowych z operatorką podczas marcowych, ogólnopolskich zawodów SP YL Contest, czyli zawodach organizowanych przez Ogólnopolski Klub Kobiet Krótkofalowców. Naszą operatorką była Marzenna SP2MJH, która na poniższym zdjęciu prezentuje nagrodowy dyplom i grawerton. GRATULACJE !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Miłe dobrego początki, które dobrze rokują na przyszłość ;-))))).

Zawody CQ WW edycja 2018 coraz i czas już przedmuchać mikrofony, sprawdzić anteny i programy logujące, a przede wszystkim możliwości operatorskie ;-))))

To wszystko przed nami. Klub i jego pomieszczenia coraz lepiej wyposażone i przygotowane do zawodów, apetyty na kolejny dobry wynik dopisują, więc tylko tak dalej trzymać !!!!!!

A tu już szykują się następne zmiany w wystroju pomieszczeń klubowych, ale o tym w następnym materiale, za około tydzień ;-))))))

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj