SN550NC, SN550K i Jubileuszowa edycja 550 NC WCTA

W dniu 31 stycznia br.,  zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym rozpoczęliśmy pracę pod znakiem dodatkowym SN550NC przydzielonym dla stacji oddziałowej SP2PTU Oddziału Toruńskiego PZK. Jako pierwszy działania operatorskie rozpoczął Paweł SQ2BNY, który pomimo otrzymanego dwa miesiące wcześniej indywidualnego pozwolenia radiowego bardzo sprawnie poczynał sobie w łącznościach krajowych z zagranicznych. Kolejne dni i kolejni operatorzy dokładali do ogólne puli kolejne QSO. Na dzień dzisiejszy mamy ich już ponad 650 (w tym zaliczony aktywny start w zawodach PACC – holenderski odpowiednich naszego SPDX Contestu). Pozwolenie jest ważne do 25 stycznia 2024 roku, co pozwoli nam nawiązać kilka tysięcy QSO.

W dniu jutrzejszym, tj. 17 stycznia bierzemy udział (jako SN550NC) oraz pracując pod dodatkowym znakiem dla OT 26 PZK w Toruniu tj. SN550K w akcji dyplomowej PZK związanej w Jubileuszem 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Akcja dyplomowa będzie obejmowała w okresie 17.02. – 05.03.2023 r. pracę 9 stacji SN550K, SN550O, SN550P, SN550E, SN550R, SN550N, SN550I, SP550K oraz SN550NC. Każda ze stacji przydziela po 1 pkt. za QSO.

W akcji dyplomowej aby otrzymać dyplom (wersja elektroniczna) należy nawiązać min. Ilość QSO:  stacje SP – 9 QSO; stacje   EU- 6 QSO; stacje DX – 3 QSO

Równocześnie prowadzone jest współzawodnictwo TOP 100.

Więcej info pod adresem: https://550mk.pzk.org.pl  oraz na Qrz.com poszczególnych znaków.

Krótkofalowcy Oddziału Toruńskiego PZK (OT PZK Nr 26) w ramach obchodów jubileuszu 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika uruchomili jubileuszową edycję dyplomu WCTA (Worked Copernicus Towns Award).

Stacja SN550NC będzie wraz z innymi stacjami okolicznościowymi, stacją klubową SP2TMT oraz stacjami indywidualnymi przydzielała specjalne punkty do Jubileuszowej Edycji 550 NC dyplomu WCTA.

Dyplom WCTA  jest tradycyjnym dyplomem krótkofalarskim, wydanym na specjalnym papierze o ciekawej fakturze, w bardzo ładnej szacie graficznej z wykorzystaniem tzw. Antykwy Toruńskiej – specjalnej czcionki drukarskiej opracowanej w latach 70-tych przez znanego grafika toruńskiego – Zygfryda Gardzielewskiego.

Award Manager – kol. Waldemar SP2EUI.

Dyplom jest bezpłatny dla nadawców i nasłuchowców. Odbiór dyplomu następuje w uzgodnieniu z kol. Waldemarem SP2EUI.

  Format dyplomu to 17,3 x 30,0 cm.

Akcja dyplomowa jubileuszowej edycji 550 NC WCTA trwa do końca 2023 roku, termin nadsyłania zgłoszeń na dyplom  mija  z końcem stycznia 2024r.

Bierzemy udział w różnego typu zawodach krajowych i międzynarodowych, co pozwoli naszym korespondentom bez problemu spełnić warunki tego pięknego dyplomu.

Planujemy również pracę terenową spod znaku SN550NC z miast związanych
z osobą Mikołaja Kopernika (Grudziądz, Chełmno, Włocławek, Frombork, Braniewo, Pieniężno, Olsztyn itd.)

Do usłyszenia w eterze.