Coś się kończy, coś zaczyna…

Po prawie 6 letnim pobycie na terenie Fortu IV Twierdzy Toruń musieliśmy podjąć istotną dla dalszego funkcjonowania klubu decyzje.

Warunki lokalowe XIX wiecznego fortu, a przede wszystkim obowiązki wobec członków klubu zmusiły nas do podjęcia działań mających na celu normalne funkcjonowanie klubu i jego członków w warunkach na to pozwalających. Duża wilgotność w pomieszczeniach klubu (pomimo ogrzewania i wentylacji pomieszczeń) zaczęła stanowić zagrożenie nie tylko dla sprzętu, ale przede wszystkim dla osób przebywających w klubie.

Tak więc z końcem 2020 roku definitywnie rozstaliśmy się z Fortem IV, przekazując dzierżawcy zajmowane przez klub pomieszczenia. Należy jednak pamiętać o wszystkich pozytywnych działaniach i dokonaniach, które miały miejsce w czasie naszego 5,5 letniego pobytu w Forcie IV. Jako klub pracujący pod głównym znakiem SP2TMT oraz wieloma dodatkowymi – SN9ZBZ, SN10ZKBZ, SN20WHL, SN80FL, SN80TR, HF80PGB,SN1920, SN1920T,SN100PB, SN306DM przyzwyczailiśmy korespondentów do naszej obecności w eterze. Braliśmy również udział w wielu contestach zdobywaliśmy czołowe lokaty w zawodach krajowych oraz międzynarodowych. Umożliwiały nam to dobre warunki antenowe, obniżone tło elektromagnetyczne oraz działanie nie tylko operatorów stacji, ale również koleżanek i kolegów, którzy zabezpieczali logistycznie
i mentalnie wysiłki operatorów.

Za te wszystkie pozytywne działania, a przede wszystkim za poświęcony czas chciałbym wszystkim członkom i sympatykom klubu serdecznie podziękować.

Kilka miesięcy trwała wytężona praca związana z przenosinami klubu do nowego pomieszczenia na terenie Muzeum Artylerii w Toruniu. Działania te przyniosły określone efekty. Mamy fajne , klimatyczne pomieszczenia,
w którym spokojnie możemy realizować nasze hobby, jak również współuczestniczyć w pracach i działalności Muzeum Artylerii. Pod tym kontem przemodelowaliśmy nazwę klubu, która obecnie brzmi: KLUB KRÓTKOFALOWCÓW PZK OSA przy Towarzystwie Miłośników Torunia. Słowa OSA jest skrótem od nazwy Oficerska Szkoła Artylerii – wojskowej uczelni kształcącej oficerów artylerii, która powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego i funkcjonowała w koszarach, w których obecnie m.in. znajduje się Muzeum Artylerii i nasz klub.

Od marca 2021 roku spotykamy się w każdy wtorek w godz. 13.00 – 18.00 w ramach tzw. dnia klubowego. Również każda pierwsza niedziela miesiąca jest dla nas okazją do pokazania naszego klubu wszystkim chętnym. Oczywiście można się z nami spotkać w inne dni tygodnia w ramach funkcjonowania Muzeum Artylerii, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00, po wcześniejszym uzgodnieniu spotkania. Poniedziałek, podobnie jak w innych instytucjach muzealnych jest dniem wyłączonym ze zwiedzania – w tym czasie trwają prace organizacyjno –porządkowe w Muzeum, które też kiedyś trzeba wykonać.

Wkrótce pierwszy materiał z wtorkowego spotkania.