Wtorkowe spotkanie klubowe miało bardzo roboczy charakter

Oprócz prac porządkowo – gospodarczych tj. podwieszenia fidera od delty na zerwanym odciągu, testowaniu nowego sprzętu do pielęgnacji  terenów zielonych podjęliśmy wiele ciekawych ustaleń i uzgodnień dotyczących instalacji na forcie ogniw fotowoltaicznych.

Była to kontynuacja działań z ostatniej soboty.

Rozwijając te wątki informuję wszystkich, że w ostatnią sobotę na forcie przeprowadziliśmy bardzo udane prace i próby z ogniwami fotowoltaicznymi, które nabyliśmy pod koniec ubiegłego roku z przeznaczeniem dla  stworzenia zapasowego – awaryjnego systemu zasilania dla urządzeń i sprzętu łączności oddziału toruńskiego i klubu PZK (SP2TMT) w ramach łączności kryzysowej  KPASR.

Głównym moderatorem tej działalności jest Andrzej SQ2RCB, który na potrzeby tych prac przygotował propozycję zestawienia sprzętu niezbędnego dla tej realizacji. dodatkowo Andrzej w sobotę przywiózł

tzw. zestaw dydaktyczny (dodatkowe ogniwo, okablowanie, regulator, akumulator ), widoczne na zdjęciach ;-)))

Naszym zadaniem było m.in. sprawdzenie możliwości podłączenia paneli fotowoltaicznych oraz parametrów i praktycznych możliwości elementów fotowoltaicznych.

Pogoda nam dopisała, humory i sprane ręce również, co pozwoliło dosyć szybko wykonać zaplanowane prace.

Pomiary pokazały, że pomimo pewnego zużycia mechanicznego paneli parametry elektryczne są zadowalające i rokują dobrze na przyszłość.


Przypomnę, że jeden z paneli ma zostać zainstalowany w pobliżu przemiennika SR2T, gdzie wraz z regulatorem oraz akumulatorem będzie stanowił zapasowe źródło zasilania w przypadku zaniku napięcia z sieci. Pozwoli to na ciągłą pracę przemiennika, szczególnie w sytuacjach nieplanowanych przerw w dostawach energii, co jest istotne w zapewnieniu łączności w sytuacjach nadzwyczajnych i klęsk żywiołowych.  Pozostałe panele będą zainstalowane na terenie Fortu IV.

W tym momencie chciałbym podziękować Kazikowi SP2JEL z Terespola Pomorskiego za inicjatywę oraz ogromną pomoc w organizacji tego zamierzenia.

To Kazik zaproponował – na bazie własnych doświadczeń z tym systemem – zakup używanych ogniw, pomógł w wyborze i zakupie tych ogniw, wspomógł nas akumulatorem oraz przekazał na potrzeby tworzonego systemu obrotowy stojak do panelu fotowoltaicznego, który będzie wykorzystany do instalacji tworzonej na forcie IV w Toruniu.

Serdecznie Kazik DZIĘKUJEMY za pomoc i wsparcie !!!!!!!!!!!!

Doświadczenia i kilkudniowe obserwacje naświetlenia terenu Fortu IV w rożnych porach dnia pozwoliły w dniu dzisiejszym dokonać optymalizacji usytuowania paneli fotowoltaicznych.

W dniu dzisiejszym testowaliśmy również świeżo zakupiony przez Stowarzyszenie Krótkofalowcy dla Torunia i regionu i przekazany na potrzeby klubu SP2TMT nowy sprzęt – podkaszarkę do pielęgnacji terenów zielonych. Kierownik klubu – Piotr SQ2CFV (dotychczas zwany gospodarzem ;-))) ) po zmontowaniu sprzętu testował jego możliwości na wale i skarpach przywracając teren do normalnego użytkowania.

Przy okazji jego pracy przygotowany został częściowo teren do zainstalowania ogniw fotowoltaicznych.

Usytuowanie ogniw w tym miejscu (górny wał pomiędzy drzewami na wysokości podłużnej kopuły obserwacyjnej) pozwala maksymalnie wykorzystać nasłonecznienie tego terenu przez cały rok dla  właściwej i efektywnej pracy paneli.

Przy kawie i herbacie, pomiędzy chwilami na nawiązywanie łączności poruszaliśmy kilka tematów związanych z funkcjonowaniem i przyszłością działań w klubie (udział w zawodach, wyjazd na Bachorze 2018, ćwiczenia łączności kryzysowej związane z rzeką Drwęcą, sprawy sprzętowe i antenowe i wiele innych tematów ).

Kolejny pracowicie spędzony dzień w klubie ;-))))