lotnictwo Armii Pomorze regulamin

Regulamin

dyplomu LOTNICTWO ARMII „POMORZE” w wojnie obronnej 1939 roku


1. Wydawcą dyplomu oraz organizatorem całej akcji dyplomowej jest Klub Krótkofalowców

PZK „FORT IV” przy Towarzystwie Miłośników Torunia – znak stacji klubowej SP2TMT.

2. Celem akcji dyplomowej jest upamiętnienie heroicznych działań żołnierzy lotniczego

garnizonu Toruń w wojnie obronnej 1939 roku, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy
4 pułku lotniczego (4 PL) z Torunia oraz mobilizowanych pod koniec sierpnia 1939r.
na jego bazie pododdziałów lotnictwa Armii „Pomorze”..

3. Czas trwania akcji dyplomowej – od 17.08.2019r. do 16.09.2019r.
4. Punktacja:
4.1. należy zdobyć minimum 80 punktów wg klucza:

4.1.1. Za łączności ze stacją terenową pracującą z lotniska toruńskiego (TL) lotnisk polowych (Lipie, Poczałkowo,…) oraz miejscowości GRUTA (G) według poniższego wykazu – 15 pkt

Lp. Lokalizacja lotniska/lądowiska PGA Literowe oznaczenie lokalizacji Planowany termin aktywności
1 Lotnisko 4 PL Toruń TM01 TL 17.08. – 03.09
2 Lotnisko Lipie IN03 L 31.08 – 02.09.
3 Lotnisko Markowo IN03 M 31.08 – 02.09.
4 Lotnisko Toruń Katarzynka TM01 TK 31.08. – 06.09.
5 Lotnisko Toruń Podgórz TM01 TP 31.08. – 06.09.
6 Lotnisko Zduny AK04 Z 01.09. – 03.09.
7 Miejscowość GRUTA GR02 G 02.09.
8 Lotnisko Kaczkowo IN03 K 03.09.
9 Lotnisko Poczałkowo AK04 P 04.09. – 06.09.
10 Lotnisko Falborz WL04 F 05.09. – 06.09.
11 Lotnisko Walentynowo PN02 W 05.09. – 06.09.
12 Lotnisko Osięciny RJ04 O 06.09. – 07.09.


4.1.2. Stacje pracujące z terenowego QTH w swoim raporcie podają literowe oznaczenie

lokalizacji stacji zgodnie w informacją zamieszczoną w tabeli, np. 59TK, 599G.
4.1.3. Za łączność ze stacjami okolicznościowymi (
SN80FL i SN80TR) pracującymi ze stałego

QTH (operator podaje raport bez literowego oznaczenia lokalizacji, np. 59 ) – 10 pkt.

4.1.4 Za łączność przeprowadzoną w czasie trwania akcji dyplomowej z członkami klubu

SP2TMT (SQ5CZN;SP2PR, SQ2BNM, SP2EUI … ) oraz stacją klubową SP2TMT
z wyłączeniem pkt. 4.1.1. –
5 pkt.

4.1.5. Za łączność z ze stacją z Torunia, nie będącą członkiem klubu SP2TMT – 1 pkt.
4.1.6 Można powtórzyć łączność z daną stacją – ale inną emisją i na innym paśmie.

4.1.7. Obowiązkowo należy nawiązać łączność ze stacjami okolicznościowymi SN80TR,

SN80FL.

4.1.8. Dyplom dla nasłuchowców będzie wydawany na zasadach jak dla nadawców,
4.1.9. Wykaz członków klubu SP2TMT: SP2MJH, SP2LQO, SP2EPV, SP2ERH, SP2EUI,

SP2FVN, SP2GR, SP2HSA , SP2IWL, SP2JKH, SP2LS, SP2MKO, SP2PR, SP2RAK,

SP2SWR, SQ2BNM, SQ2CFV, SQ2GWR, SQ2JAC, SQ2LKS, SQ2RCB, SQ5CZN.
5. Pasma i emisje.

5.1. Pasma : KF i UKF.

5.2. Emisje: CW, SSB, DIGI.

5.3. Łączności przez przemienniki UKF nie będą zaliczane do łączności dyplomowych.

6. Dyplom jest dostępny w formie elektronicznej.

6.1. Dyplomy będą rozliczane i pobierane poprzez platformę LogSp.
7. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane, ale mile widziane.

7.1. Wszystkie łączności spod znaków SN80FL , SN80TR, SP2TMT oraz łączności
z członkami klubu SP2TMT będą potwierdzane w systemie eQsl.cc, poprzez biura QSL
dla stacji obsługiwanych oraz via Direct (Sase).

8. Praca stacji okolicznościowych SN80FL i SN80TR.

8.1. Stacje okolicznościowe o znaku SN80FL i SN80TR będą pracowały również po okresie akcji dyplomowej Lotnictwo Armii „Pomorze” w wojnie obronnej 1939 roku, zgodnie z wydanymi pozwoleniami radiowymi.

8.2. Informacje o ww. stacjach – patrz. Qrz.com.

9. Współzawodnictwo w ramach akcji dyplomowej.

9.1. Organizatorzy akcji dyplomowej przewidują formę współzawodnictwa punktowego.

Uczestnik współzawodnictwa , który osiągnie największą ilość punktów otrzyma pamiątkowy

Puchar ufundowany przez klub SP2TMT.

9.2. Stacje organizatora nie biorą udziału we współzawodnictwie .

9.3. Termin posumowania akcji i ogłoszenia wyników planowany jest na dzień 15 października

2019r.

9.4. Award Manager akcji dyplomowej – Paweł SP2PR (sp2pr@interia.pl).
10.. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do wydawcy dyplomu.

Wzór dyplomu w załączeniu