Jaki mamy czas – UTC, GMT czy LT???, a może Zulu???

Pretekstem do tak sformułowanego pytania jest zbliżająca się dużymi krokami zmiana czasu z zimowego na letni. Będzie to miało miejsce w ostatni weekend marca. Dokładnie w niedzielę 28 marca 2021 roku przesuniemy wskazówki zegarów z godziny 2.00 na 3.00. Oczywiście oznacza to, że będziemy spali krócej o godzinę. W naszym krótkofalarskim światku będzie to oznaczało, że różnica pomiędzy czasem UTC a LT również się zmieni i wzrośnie do wartości +2. Czyli np. 17.00 UTC to 19.00 LT.  Co oznaczają tajemnicze skróty UTC, GMT, LT oraz czas Z (Zulu) – o tym poniżej.

UTC  (Coordinated Universal Time) oznacza uniwersalny 24-godzinny system zegarowy oparty na super dokładnych atomowych wzorcach czasu. UTC jako system czasu używany jest przez rządy, radiostacje profesjonalne, amatorów, naukowców.

GMT  (Greenwich Mean Time)  jest 24-godzinnym astronomicznym systemem czasowym opartym o  lokalny czas Greenwich w Anglii.  Jest słonecznym czasem średnim na południku zerowym – czasem strefowym pierwszej strefy czasowej.  Został wprowadzony do powszechnego użytku w 1884r.  Obowiązywał powszechnie do lat 70-tych XX w.  Greenwich, a dokładnie pisząc obserwatorium astronomiczne  w Greenwich  jest aktualnie dzielnicą Londynu, przez którą przechodzi zerowy południk. Od niego liczone są strefy czasowe oraz długości geograficzne ( wschodnie na wschód i zachodnie – na zachód od zerowego południka).

Aktualnie używanie czasu Greenwich jest zabronione m.in. we Francji.

Należy zwrócić  uwagę na zakres, GMT jest używany tylko w kilku krajach znajdujących się w British Commonwealth of Nations,  UTC jest używany na całym świecie tak samo jak standard czasu na całym świecie.

Tak więc różnice wynikają ze sposobu pomiaru czasu. Ponadto czas UTC uwzględnia stosowne korekty dla zmian ruchu Ziemi – istotne np. w nawigacji morskiej. Wszystkie instrumenty naziemne i satelitarne wykorzystują skoordynowany czas uniwersalny – UTC.

Kolejne pojęcie dotyczące czasu to tzw. LT czyli Local Time – czas miejscowy (lokalny). Tym pojęciem posługujemy się w życiu codziennym. W tym trybie podawany jest czas trwania zawodów krajowych (w odróżnieniu od zawodów międzynarodowych oraz łączności prowadzonych z zagranicznymi korespondentami, gdzie czas rozpoczęcia i zakończenia to UTC)  Dotyczy on również wszystkich innych spotkań, komunikatów, zjazdów, imprez o zasięgu krajowym.

A co to takiego czas Z (Zulu) ???  Otóż W wojsku oraz lotnictwie, na całym świecie, również używa się też standardu UTC, jednakże zamiast nazwy „czas UTC” używa się określenia „czasu ZULU”, (wyrażenie „Zulu” w alfabecie fonetycznym oznacza po prostu „z”, co z kolei oznacza południk zerowy).

Dla osób, które chcą pogłębić wiedzę na powyższy temat Internet stoi szerokim otworem. Warto odwiedzić ciekawe strony w poszukiwaniu interesujących informacji.