Półkolonie w Forcie IV

W piątek 5 lipca w godz. 10.30 – 13.00 mieliśmy swój drobny udział w programie zajęć dla dzieciaków uczestniczących w półkoloniach w Forcie IV. Grupka była dosyć spora ( około 30 uczestników) i z dużym temperamentem. Pomimo tego udało się `zainteresować kolonistów tematem udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Młodzież miała ogólną wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy (w ramach półkolonii mieli krótkie zajęcia na ten temat). Nasze zajęcia oprócz części teoretycznej skupiły się na części praktycznej. Największym zainteresowaniem cieszyły się praktyczne pokazy na żywych uczestnikach zajęć oraz treningi z wykorzystaniem fantomu Little Anne
i treningowego defibrylatora
AED Trainer XFT 120-c PLUS.
Sprzęt ten jest własnością naszego oddziału terenowego PZK. Zakupiony został (zgodnie z decyzją członków OT 26 PZK biorących udział w walnym zebraniu członków oddziału w 2018 roku) na potrzeby przeprowadzania pokazów i szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Pokazy takie prowadzimy w różnych środowiskach i grupach (obozy, szkoły, spotkania, pokazy, ćwiczenia).

Muszę powiedzieć, że osobiście zaskoczyło mnie pytanie (zadawane przez kilka młodocianych osób uczestniczących w pokazie) jaka kara grozi za nieudzielenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadku. W końcowej części zajęć przyszedł czas na sprawdzenie wiedzy i umiejętności. Cała grupa została podzielona na trzy zespoły, które po kolei wykonywały czynności resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) z wykorzystaniem fanthoma Little Anne i treningowego defibrylatora.

Mamy już dwa tygodnie wakacji za nami, ale jeszcze dużo czasu wolnego w tegorocznych wakacjach przed naszymi milusińskimi. Mamy nadzieję, że informacje i nawyki, które próbowaliśmy im przekazać w czasie tych kilku godzin zajęć pomogą im prawidłowo się zachować w niełatwych i stresujących przypadkach udzielania pierwszej pomocy (szczególnie, jeżeli dotyczy to osób najbliższych).

Poniżej kilka zdjęć z tego spotkania.