Nowe karty z „batmanami”

Fort IV Twierdzy Toruń jest jednym z czterech fortyfikacji toruńskich pierścienia zewnętrznego, które znajdują się na liście SPFF. Został on zaliczony do Obszaru Natura 2000 Forty w Toruniu ze względu na zimujące w nim nietoperze. W naszej zakładce – SPFF 1468 (pod takim numerem obszar ten występuje na liście SPFF, która jest częścią programu WFF czyli World Flora&Fauna) można znaleźć więcej informacji na ten temat. Inne oznaczenie kodowe tych obszarów ochrony przyrodniczej (Obszar Natura 2000) to PLH40001.

Toruńskie nietoperze na trwałe wpisały się w życie naszego klubu. Od czasu do czasu pojawiają się w rejonie klubu (szczególnie w godzinach wieczornych polując na owady). Można wtedy zaobserwować ich bardzo dynamiczne przeloty wśród drzew i w okolicach fosy. Od samego początku istnienia klubu SP2TMT logo nietoperza występuje na identyfikatorach członków klubu (zaprojektowane przez Rafała SP2RAK).

Od dłuższego czasu nosiliśmy się z zamiarem stworzenie specjalnej karty QSL promującej nasze Nietoperki.

Dzięki uprzejmości dr Maurycego Ignaczaka, który nieodpłatnie udostępnił nam dwa świetne zdjęcia występujących w toruńskich fortach gatunków nietoperzy (mopek zachodni i nocek rudy) mogliśmy zaprojektować dwie karty QSL związane z Obszarem Natura 2000 Forty w Toruniu. Wiele świetnych zdjęć dr Maurycego Ignaczaka znajdziemy w publikacji „Poradnik ochrony nietoperzy”, który można pobrać ze strony : https://www.nietoperze.pl/poradnik-ochrony-nietoperzy . Jest to świetnie opracowany materiał mający na celu opis różnorodnych relacji pomiędzy ludźmi a nietoperzami i przedstawienie sposobów minimalizacji niekorzystnych skutków ewentualnych sytuacji konfliktowych.

Ocenę kart pozostawiamy oglądającym. Dla nas są super ;-))) Na wniosek zarządu klubu SP2TMT koszt druku kart został pokryty ze środków toruńskiego oddziału PZK.

Tak więc nasi korespondenci radiowi na potwierdzenie dwustronnej łączności w ramach pracy z SPFF-1468 Forty w Toruniu mogą liczyć na ww. karty QSL – via bureau or direct.