Youngsters On The Air. Yes, there is Youth in Hamradio!

Tradycyjnie grudzień każdego roku jest miesiącem w którym na pasmach amatorskich masowo pojawiają się stacje z sufiksem YOTA czyli w polskim tłumaczeniu Młodzież w eterze – Youngsters On The Air. W tym roku jest ich 46. Cały grudzień trwa akcja dyplomowa, w której za łączności ze stacjami narodowymi z sufiksem YOTA (np. HB19YOTA, ES9YOTA, 7X2YOTA, OM19YOTA, TC3YOTA itd.) można zdobyć ciekawy dyplom oraz fajne karty QSL. W klubie SP2TMT akcję tą pilotuje Waldek SQ5CZN, dzięki któremu mamy już dyplom w kat. GOLD. Myślę, że do świąt uzyskamy dyplom PLATINIUM.

Ponieważ stacji YOTA w eterze można codziennie spotkać kilkanaście to uzyskanie dyplomu nie jest utrudnione. Przy okazji stwarzamy naszym korespondentom – operatorom stacji YOTA, którymi są młodzi krótkofalowcy z danego kraju okazję do zrobienia łączności ze stacją z Polski. Nie musimy wysyłać kart QSL za nasze łączności, natomiast możemy się spodziewać karty QSL od stacji YOTA (jak jesteśmy obsługiwani przez krajowe biuro QSL).

Więcej info nt. programu YOTA, obozów i spotkań organizowanych w ramach YOTA można znaleźć na stronie:

https://www.ham-yota.com

Akcja dyplomowa rozliczana jest na stronie :

https://events.ham-yota.com