Walne zebranie – odwołane!

Koleżanki i Koledzy
W związku z sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w kraju, kierując się zarządzeniami władz administracyjnych i zaleceniami Prezesa PZK Zarząd Oddziału PZK w Toruniu (OT-26) odwołuje zaplanowane na dzień 29 marca Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Oddziału. Zebranie zorganizowane zostanie w późniejszym terminie, o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.
Zarząd OT-26