Szkolenie dla przedstawicieli Rad Okręgów na terenie Muzeum Artylerii

Z inicjatywy Rady Okręgu Jakubskie Przedmieście – Mokre w dniu 16 marca w godz. 16.00 – 19.00 na terenie Muzeum Artylerii W Toruniu odbyło się szkolenie z tematyki związanej z obronnością państwa. W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele Rad poszczególnych okręgów /dzielnic  Torunia (jednostek pomocniczych gminy miejskiej Toruń).

Mieliśmy również swój drobny wkład w organizacji i przebiegu szkolenia.  Między innymi  na bazie naszego (oddziałowego) sprzętu do udzielania pierwszej pomocy oraz przy wydatnym wsparciu sprzętowym i osobowy 
ze strony Waldka SQ5CZN przez ponad godzinę w sposób jak najbardziej praktyczny zapoznawaliśmy obecnych na szkoleniu przedstawicieli Rad z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, zabezpieczania miejsc wypadków komunikacyjnych, klęsk żywiołowych. Nasze działania realizowane były m.in. z użyciem fantomów Little Anne CQPR , 4 fantomów   Ambu Man School i defibrylatora AED Trainer XFT 120-c PLUS oraz wielu egzemplarzy innego, podstawowego sprzętu medycznego(ciśnieniomierze, pulsoksymetry, maski resuscytacyjne), które są w naszym wyposażeniu.

          Ostatnie dwa lata mocno ograniczyły nasze działania w zakresie powadzenia pokazów i szkoleń z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, tak więc z ogromną przyjemnością wzięliśmy udział  w tym spotkaniu. Poniżej kilka fotek z imprezy. Więcej info na FB Muzeum Artylerii.