SP0OSMW w eterze

W czerwcu br.  zaczęliśmy nadawać pod znakiem dodatkowym SP0OSMW związanym z obchodami 100  rocznicy powstania w Toruniu wojskowej wyższej szkoły zawodowej, kształcącej przyszłe kadry dla marynarki wojennej odradzającej się Rzeczypospolitej Polskiej  – Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW).  Szkoła w ramach ogólnowojskowej reformy szkolnictwa w 1928 roku została przemianowana na Szkołę Podchorążych Marynarki Wojennej  (SPMW).  W takim kształcie przetrwała w Toruniu do jesieni 1938 roku, kiedy to przeniesiona została do Bydgoszczy. Nawiązaliśmy już ponad 1200 QSO. Wszystkie łączności  są potwierdzane kartami QSL – patrz poniżej.

Więcej informacji na temat historii uczelni, warunków jej powstania i funkcjonowania w okresie międzywojennym oraz obchodów święta w Toruniu można znaleźć m.in. na Qrz.com.