Pracowita „13” czyli prace w klubie oraz zawody skandynawskie

W pięknej scenerii Fortu IV 13 października umówiliśmy się prace klubowe oraz udział w „Zawodach Skandynawskich” (SAC czyli Scandinavian Activity Contest – SSB). Zawody trwają 24 godziny, tj. od 12.00 UTC w sobotę do 12.00 UTC w niedzielę.

Równolegle z przygotowaniami do udziału w zawodach ekipa konstruktorsko-montażowa pod kierownictwem Andrzeja SQ2RCB przystąpiła do prac przy montażu ścianki działowej przy lewym wyjściu na wały. Waldek SQ5CZN tradycyjnie wystąpił w roli drwala, tnąc i łupiąc zgromadzone wcześniej kłody.

Około godziny 15 – tej Andrzej SQ2RCB przygotował tradycyjną przekąskę na klubowym grilu ;-))))

Piotr SQ2CFV, Ryszard SP2GR oraz pozostali koledzy zadbali, żeby w pomieszczeniach panowała sprzyjająca zawodom temperatura. Właściwie to powinniśmy brać udział w „Zawodach karaibskich” – patrząc na temperaturę w pomieszczeniu radiostacji i socjalnym ;-)))

Wgraliśmy do kompów nowe oprogramowanie do zawodów – czyli program SD Paula O’Kane Ei5DI. Korzystaliśmy już z niego w październiku 2017 roku. Dobrze się zachowuje w środowisku XP, a takie mamy w naszych klubowych – wypasionych kompach ;-)))) Ostatnie uzgodnienia, kilka łyków kawy i startujemy ;-))))

Specyfiką tych zawodów jest robienie łączności tylko ze stacjami skandynawskimi, co zasadniczo ogranicza ilość QSO możliwych do zrobienia w ciągu 24 godzin ;-(((. Ponadto geograficzna „bliskość” skandynawskich stacji oraz nienajlepsza ostatnio propagacja ograniczyła zakres pasm praktycznie do pasma 80, 40 i 20m. Pracowaliśmy na sprzęcie klubowym, Janusz SP2JKH wyszukiwał mnożniki nasłuchując na drugim radiu.

Po trzech godzinach pracy w zawodach rozwiesiliśmy dodatkowo antenę Long Wire w kierunku południowym. Lepszym kierunkiem byłaby północ, ale długość tej anteny – 42,5 m oraz bliskość fosy i pola golfowego uniemożliwiła nam rozwieszenie je w kierunku Skandynawii ;-))). Pomimo kierunku południowego antena spisywała się w tych zawodach dobrze. Praktycznie przez ok. 6 godzin, tj. od 22.44 do 04.45 UTC nie udało się nawiązać łączności z nową – skandynawską stacją ;-((((( Większość Skandynawów poszła chyba spać – do takiego wniosku można było dojść przesłuchując pasma 80 i 40m.

Zawody zakończyliśmy krótko przed 12.00 UTC w niedzielę. Nasz log pokazywał 170 łączności nawiązanych w czasie zawodów . W ciągu 5 dni należy wysłać logi do organizatorów zawodów.

Mamy półtora tygodnia na przedyskutowanie i uzgodnienie startu w kolejnych zawodach (radia, anteny, fidery, rotory, obsada poszczególnych ekip oraz zabezpieczenie logistyczne, bez którego ciężko by było przetrwać te 48 godzin ;-))))

Niedługo znowu zaświeci dla nas słońce – przed nami wielkie święto krótkofalowców na całym świecie – czyli CQ WW Contest.

Niech moc i propagacja będzie z nami!!!!!!