100 rocznica powrotu Torunia do wolnej Polski

Rok 2020 w świadomości wielu mieszkańców Torunia i regionu wiąże się z przypadającym jubileuszem 100 rocznicy odzyskania wolności oraz włączenia do odrodzonego w 1918 roku Państwa Polskiego.

Burzliwe i historycznie istotne wydarzenia stycznia 1920 roku na trwałe odcisnęły swoje piętno w historii miasta Toruń i regionu kujawsko-pomorskiego. Napisano na ten temat wiele książek, wygłoszono wiele odczytów, referatów, wydarzenia te również odcisnęły swoje piętno i ślad w kulturze, nauce, sztuce.

W 100 lecie tych wydarzeń odbywać się będzie szereg ważnych uroczystości, spotkań i rożnego typu działań na wielu płaszczyznach, których celem jest m.in. utrwalanie pamięci historycznej, dumy z dokonań wielu pokoleń mieszkańców Torunia i regionu, które spowodowały, że dziś żyjemy w zupełnie innych, spokojniejszych czasach.

Toruńscy krótkofalowcy również mają swój udział w tych wydarzeniach. W dniu 6 stycznia br. uruchomiliśmy okolicznościową stację krótkofalarską o znaku SN1920T pracującą do 20 grudnia br., która będzie na falach eteru upamiętniać wydarzenia zapoczątkowane wejściem w dniu 17 i 18 stycznia oddziałów wojska polskiego Frontu Pomorskiego dowodzonego przez gen. Józefa Hallera na tereny Kujaw i Pomorza.

Uroczyste wejście wojsk polskich do Torunia oraz symboliczne przekazanie władzy nad miastem z rąk pruskich w polskie nastąpiło w dniu 18 styczna 1920 roku w ratuszu toruńskim na Rynku Staromiejskim.

Na tę okoliczność wydawany będzie również za pomocą platformy Hamlog.ru okolicznościowy dyplom (w wersji elektronicznej) za spełnienie warunków akcji dyplomowej – uzyskanie min. 100 pkt. za łączności z określonymi w regulaminie stacjami .

W dniu 18 styczna 2020 roku na placu przed dworcem Toruń miasto odbędzie się rekonstrukcja tych historycznych wydarzeń. Będziemy też tam z radiostacją i będziemy się łączyć z naszymi korespondentami z tego historycznego miejsca.

Więcej informacji na Qrz.com.

Poniżej regulamin akcji dyplomowej oraz wzór dyplomu.